Bp Milewski: droga ocalenia prowadzi przez zwrot ku Bogu

- Przez to, co się dzieje w Polsce i na całym świecie, Bóg nie przestaje wyjaśniać nam cierpliwie, że droga do ocalenia prowadzi przez zwrot ku Niemu - powiedział bp Mirosław Milewski.

Bp Milewski zaznaczył, że w Niedzielę Biblijną trzeba być bliżej Pisma św. i mieć na względzie niezapomniane i poruszające sumienia słowa św. Hieronima, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, a także te, że „Ewangelia jest Ciałem Chrystusa”.

Duchowny opowiedział, że gdy rozpoczynał naukę w szkole średniej, na pierwszych lekcjach języka polskiego analizowano teksty z Biblii. Polonistka uświadamiała uczniom, że Biblia - święta księga chrześcijaństwa, jest jednym z głównych źródeł kultury europejskiej, w której orbicie kształtowała się kultura polska oraz że nie można zrozumieć kultury i literatury polskiej bez znajomości Pisma św.

Bp Milewski zwrócił uwagę, że ponad dwa tysiące lat po Zmartwychwstaniu Chrystusa ludzie wciąż doświadczają tych samych dylematów, jakich doświadczali uczniowie zdążający do Emaus. Znaleźli się w sytuacji próby - również próby wiary.

Kaznodzieja wskazał, że człowieka przeżywającego dziś niepewność i strach, Bóg bardzo pragnie obdarzyć pocieszeniem i nadzieją. "Bóg otwiera nam oczy! Przez to, co się dzieje w Polsce i na całym świecie, nie przestaje wyjaśniać nam cierpliwie, że droga do ocalenia prowadzi przez zwrot ku Niemu" – podkreślił bp Milewski.


eg / Płock

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao