Kard. Sarah: daję dowody mojej współpracy z Papieżem

Kard. Robert Sarah odniósł się do oskarżeń o kłamstwo odnośnie kwestii współpracy z papieżem Benedyktem przy pisaniu książki "Z głębi naszych serc". Stwierdził, że mają wielki ciężar. Zdecydował się zatem upublicznić korespondencję z Papieżem.

Kard. Robert Sarah upublicznił korespondencję, jaką prowadził z Papieżem Benedyktem XVI. Są to trzy listy datowane na: 20 września, 12 października i 25 listopada 2019.

W pierwszym możemy przeczytać, że Benedykt XVI dziękuje Kardynałowi Prefektowi za modlitwę za kapłaństwo w "tych trudnych czasach". Wspomina, że zanim otrzymał pierwszy list od kard. Saraha z prośbą o napisanie tekstu o kapłaństwie, zdążył już spisać kilka refleksji na ten temat. Przypomina też swoje wcześniejsze słowa (sprzed z 20.09), o tym że ma trudności w pisaniu tekstów teologicznych ze względu na małe siły fizyczne. Pomimo tego Benedykt XVI podjął pracę i we wskazanym momencie obaj oczekują na dokonanie tłumaczenia z języka niemieckiego. Papież jest jednak przekonany o niedoskonałości swojego tekstu. Ma jednak nadzieję, że jego praca okaże się pożyteczna.

W kolejnym piśmie, z 12 października Benedykt XVI informuje, że jego tekst jest gotowy i że przekazuje go do wykorzystania Kardynałowi. Myśli tam zawarte Papież określa jako "ubogie".

W ostatnim liście, tym razem datowanym na 25 listopada, mówi o 7-stronicowym tekście Papieża, który miał charakter metodologiczny. Benedykt XVI pisze, że kard. Sarah bardzo dobrze zrozumiał jego myśl, którą uchwycił i jej zasadnicze idee zawarł w formie znacznie krótszej. Oprócz tego, Papież pisze, że zgadza się, aby tekst został opublikowany w formie przewidzianej przez Eminencję.

Każdy list kończy się ciepłymi słowami. Raz jest to błogosławieństwo, innym razem zapewnienie o wzajemnej komunii, bądź też wyrazy wdzięczności za służbę Świętemu Kościołowi. Wszystkie listy zawierają także odręczny podpis Papieża.

Poniżej oryginały listów zamieszczone na oficjalnym kanale Twitter kard. Roberta Saraha:

tłum. własne: nc

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama