Kard. Versaldi: epidemia pokazała, co jest ważne w edukacji

Epidemia koronawirusa uświadamia nam, że edukacja nie sprowadza się jedynie do przekazu pewnych treści, lecz opiera się na relacji między uczniami i nauczycielem, który przekazuje nie tylko wiedzę, ale także wartości. Zwraca na to uwagę kard. Giuseppe Versaldi, prefekt watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej.

Podkreśla on, że kryzys, w jakim znalazła się oświata na skutek epidemii, dotyka też szkół katolickich, do których uczęszcza 61 mln uczniów na całym świecie. Nie lekceważąc aktualnych trudności, kard. Versaldi ma nadzieję, że pomogą one zrobić krok naprzód, zwłaszcza gdy chodzi o korzystanie z nowych technologii. Wyraził on jednak poważne zaniepokojenie sytuacją szkół niepaństwowych, którym państwo odmawia należnego wsparcia, zwłaszcza w czasie kryzysu, kiedy niektórych rodziców nie stać na opłacanie czesnego. Dzieje się tak we Włoszech, gdzie zagrożona zamknięciem jest w tym roku co druga katolicka szkoła. Szef watykańskiej dykasterii podkreśla, że wolność edukacji to jedna z podstaw demokracji.

- Jest to oczywiście bardzo ważne. Niepaństwowe szkoły publiczne, kościelne, ale też niekatolickie, pełnią służbę publiczną. Nawet jeśli nie należą do państwa, to służą one społeczeństwu, rodzinie i młodym, podobnie jak szkoły państwowe. To od nich zależy zachowanie pluralizmu oferty edukacyjnej, który jest podstawą demokracji. Jeśli bowiem pozostanie tylko jedna opcja, rodziny nie będą miały wyboru - powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Versaldi. - A zatem przy zachowaniu wszystkich niezbędnych warunków, szkolnictwo niepaństwowe jest wyrazem pluralizmu, który daje możliwość wyboru wielu tysiącom uczniów wszystkich szczebli nauczania. Jest to też znacząca pomoc Kościoła względem rodzin, a zarazem odciążenie dla państwa.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao