Papież do Rycerzy Kolumba: jesteście świadkami świętości i godności życia

Franciszek przypomniał wkład Rycerzy Kolumba w pomoc ludziom w Rzymie po I wojnie światowej.

W świecie naznaczonym podziałami i nierównościami wasze hojne zaangażowanie w służbę wszystkim potrzebującym, jest ważną inspiracją do przezwyciężania globalizacji obojętności i wspólnego budowania społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i otwartego. Przekonanie to Papież wyraził w przemówieniu skierowanym do członków Zakonu Rycerzy Kolumba, których przyjął na audiencji z okazji 100. rocznicy ich działalności w Wiecznym Mieście.

Franciszek przypomniał ich wkład w pomoc ludziom w Rzymie po I wojnie światowej. Zbudowali wtedy centra sportowe dla młodzieży, które szybko stały się także ośrodkami formacji religijnej oraz miejscami, gdzie wspierano najuboższych. Zwrócił także uwagę na ich aktualną działalność.

Dla prześladowanych stajecie się znakiem miłości Boga

- Dziś Rycerze Kolumba kontynuują dzieła ewangelicznego miłosierdzia i braterstwa w różnych sektorach. Myślę przede wszystkim o waszym wiernym świadectwie dotyczącym świętości i godności życia ludzkiego, zarówno na poziomie lokalnym, jak i narodowym – zaznaczył Ojciec Święty. - To przekonanie zaprowadziło was także do wspierania, zarówno materialnego jak i duchowego, wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie, które cierpią z powodu prześladowania, wojny i biedy. Dziękuję wam, gdyż widzicie w prześladowanym i przesiedlanym bracie i siostrze swojego bliźniego, dla którego stajecie się znakiem nieskończonej miłości Boga.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama