Przewodniczący Episkopatu: podążajmy naprzód do pełnej jedności

Na świecie istnieje ok. 40 000 wspólnot chrześcijańskich. Jak to możliwe, że na podstawie tej samej Biblii, która tak często nawołuje do jedności, powstało tyle różnych odłamów chrześcijaństwa? Co można zrobić dla sprawy jedności? - pytał w Warszawie abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu w swojej homilii wygłoszonej podczas nabożeństwa ekumenicznego skoncentrował się na trzech tematach: przyczynach podziałów pośród chrześcijan, konieczności zjednoczenia oraz na wydanej przed 20 laty deklaracji o chrzcie, która jest konkretnym przykładem jedności.

Abp Gądecki podkreślił, że Bóg „pragnie jedności całego rozproszonego rodzaju ludzkiego”. Jednak, jak zauważył, „mimo Bożego pragnienia – od samego początku w Kościele dochodzi do wielu podziałów”. Jako ich przyczyny wymienił m.in. różnice kulturowe, nieporozumienia i niespełnione oczekiwania, ludzką pychę i egoizm oraz pojawianie się fałszywych proroków i nauczycieli. Przewodniczący Episkopatu przywołał napomnienie św. Pawła Apostoła: „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1,10; por. 1 Kor 11,18-19; Ga 1,6-9; 1 J 2,18-19). „W trakcie swojej drogi przez historię Kościół jest nieustannie kuszony przez Złego, który usiłuje go podzielić, i niestety jego praca nie pozostaje bezowocna. Niektóre podziały trwają bardzo długo, aż do naszych czasów” – mówił.

W drugiej części homilii podkreślał, jak ważne jest zjednoczenie. „Jest dzisiaj bardzo wielu braci, którzy podzielają naszą wiarę w Chrystusa, ale należą do innych wyznań lub tradycji niż nasze. Wielu pogodziło się z tym podziałem i to jest wstydem dla nas. Również wzajemne relacje nie zawsze są nacechowane szacunkiem i serdecznością. Czy my również pogodziliśmy się z tymi podziałami? Czy nie jesteśmy na nie obojętni? Czy wierzymy w to, że można i trzeba podążać ku pojednaniu i pełnej komunii, czyli do możliwości udziału wszystkich razem w Ciele i Krwi Chrystusa” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu za Ojcem Świętym Franciszkiem pytał, co każdy z nas – jako członek Kościoła – może i powinien zrobić, słysząc pragnienie Chrystusa, by wszyscy byli jedno. „Niewątpliwie nie może zabraknąć modlitwy nawiązującej do modlitwy Jezusa i z nią zjednoczonej. A poza modlitwą Chrystus prosi nas o nowe otwarcie; prosi, abyśmy nie zamykali się na dialog i na spotkanie, lecz byśmy dostrzegali wartościowe i pozytywne rzeczy głoszone również przez tych, którzy nie myślą tak jak my lub zajmują inne stanowiska. Prosi nas, abyśmy starali się lepiej poznać i kochać Jezusa oraz dzielić bogactwo Jego miłości” – podkreślał abp Gądecki.

Wskazywał, by pomagać sobie wzajemnie na drodze ku jedności. „We wszystkich wspólnotach są biegli teologowie: niech dyskutują, niech szukają prawdy teologicznej, ponieważ jest to ich obowiązek, ale my wędrujmy razem, modląc się za siebie nawzajem i spełniając uczynki miłosierdzia. I tak twórzmy wspólnotę w drodze. To się nazywa ekumenizm duchowy — podążanie drogą życia razem w naszej wierze. Dziękujmy Panu za nasz Chrzest, dziękujmy za naszą komunię, i niech ta komunia obejmie wszystkich, razem” – mówił. Zachęcał też do jedności opartej nie na ujednoliceniu, ale na uzupełnianiu siebie nawzajem. „Pamiętajmy też o tym, że jedność chrześcijan nie polega na podążaniu za wizją jakiegoś człowieka, kimkolwiek by nie był, lecz skupieniu się na osobie Jezusa Chrystusa i uwielbianiu go całym swoim życiem” – dodawał.

Jako konkretny przykład zjednoczenia chrześcijan w Polsce abp Gądecki podał przykład podpisania przez zwierzchników głównych Kościołów chrześcijańskich w Polsce „Deklaracji o wzajemnym uznaniu ważności Chrztu”. Dokument został podpisany 20 lat temu, 23 stycznia 2000 roku, w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy, w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. „Nie wszystkie wyznania chrześcijańskie jednakowo rozumieją Chrzest, a zwłaszcza sposób jego udzielania. Nawet te Kościoły, które chrzczą dzieci, też różnią się w sposobach udzielania tego sakramentu. Różne są też wypowiadane przy tym słowa, choć zawsze musi to być wypowiedziana formuła wyrażająca wiarę w Trójcę Świętą (Krzysztof Gołębiowski). Niemniej jednak dzięki temu tekstowi stało się oczywistym faktem to, iż sakrament Chrztu jest znakiem jedności” – powiedział abp Gądecki.

Tegoroczne centralne nabożeństwo ekumeniczne tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbyło się w tym samym miejscu, gdzie podpisano deklarację o chrzcie. Było okazją do świętowania 20. rocznicy podpisania tego dokumentu. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele różnych Kościołów, m.in. osoby, które podpisywały deklarację o chrzcie.

Źródło: Biuro Prasowe KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama