Przewodniczący KEP w Wadowicach: św. Jan Paweł II był darem Boga i sumieniem dla świata

Chyba nikt nie ma dziś wątpliwości, że św. Jan Paweł II był wielkim darem Boga dla Polski, Europy, Świata i Kościoła. Jego brak pozwala nam dzisiaj jeszcze głębiej odkryć jego promieniowanie – powiedział abp Gądecki, przewodniczący KEP, w homilii Mszy św., której przewodniczył z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II w Bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że św. Jan Paweł II całe swoje życie poświęcił służbie Bogu i człowiekowi. „W swoim całym nauczaniu ukazywał nam podstawową prawdę, że człowiek – jako zwieńczenie dzieła Stwórcy i obraz Boga – jest podstawową drogą Kościoła, nosi w sobie wielką godność i zasługuje na szacunek, niezależnie od tego, gdzie żyje i z jakiej grupy etnicznej się wywodzi. To dlatego każde jego spotkanie z człowiekiem, niezależnie od jego wyznania, kultury, koloru skóry, było tak autentyczne, pełne szacunku i tak przekonujące” – powiedział. Przewodniczący Episkopatu dodał, cytując laudację skierowaną do św. Jana Pawła II przez rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Stefana Jurgę, że Jan Paweł II jest sumieniem współczesnego świata.

Następnie abp Gądecki zwrócił uwagę, że pierwszym zadaniem, jakie stawiał sobie Papież była troska o poszanowanie życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. „Nie dziwi więc, że bodaj najbardziej dramatyczna w swym tonie encyklika Evangelium vitae, używa quasi-dogmatycznej formuły dla potępienia wszelkich form bezpośredniego zabójstwa niewinnych istot ludzkich, w szczególności aborcji i eutanazji” – zaznaczył Przewodniczący Episkopatu.

Abp Gądecki podkreślił, że troska o życie pociągała za sobą służbę rodzinie. „Rodzina była dla Papieża modelem, do którego odwoływał się wtedy, gdy podkreślał znaczenie narodu, a także całej wspólnoty międzynarodowej. Tylko w takiej społeczności, narodowej i międzynarodowej, w której – jak w dobrej rodzinie – postrzegamy siebie jako braci, może wzrastać prawdziwa kultura” – zauważył.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił również troskę Jana Pawła II o zachowanie i umocnienie jedności Kościoła, której szczególnym znakiem były jego podróże apostolskie. „Ileż to razy Papież mówił o konieczności oddychania dwoma płucami: Wschodu i Zachodu!” – zaznaczył. Przypomniał także o zaangażowaniu Papieża w dialog ekumeniczny oraz dialog z religiami niechrześcijańskimi, w pierwszym rzędzie z wyznawcami judaizmu, naszymi „starszymi braćmi w wierze”.

Abp Gądecki zwrócił również uwagę na „nową ewangelizację”, którą Ojciec Święty uważał za potrzebną w tych krajach, które – kiedyś chrześcijańskie – dziś coraz bardziej zapominają o Bogu. „W nowej ewangelizacji szczególną rolę odgrywa świadectwo własnego życia, tylko ono bowiem może na powrót przywrócić atrakcyjność Dobrej Nowiny, którą neopoganie często odrzucają jako rzekomo już znaną” – podkreślił.

Przewodniczący Episkopatu zauważył ponadto, że przez szereg inicjatyw Jana Pawła II przebijało pragnienie przybliżenia ludziom Boga bogatego w miłosierdzie. „Najbardziej rozpoznawalne były Papieskie inicjatywy związane z religijną mobilizacją młodzieży. Rzeczywiście, trudno nie zdumiewać się sukcesem, jakim okazało się organizowanie Światowych Dni Młodych. Nie były to zwykłe spotkania młodych z Papieżem, ale były to zawsze okazje do przybliżenia młodym Chrystusa, który odsłania przed nimi oblicze miłosiernej miłości Ojca” – powiedział.

Na zakończenie abp Gądecki podkreślił świętować Papieża, bez której jego nauczanie nie miałoby tak wielkiej mocy i nie poruszałoby do głębi ludzkich serc „Za wszystkimi bowiem słowami i czynami Papieża stała jego osobista świętość. Ojciec święty +uczył, jak żyć – i żył, jak nauczał+. Nie tylko mówił o modlitwie, ale naprawdę się modlił. Nie tylko nawoływał, aby kochać każdego człowieka, ale sam wszystkich kochał – i było to widać po każdym jego słowie i geście. Nie powtarzał mechanicznie słów Chrystusa o przebaczeniu, ale przebaczył temu, który targnął się na jego życie” – podkreślił.

„Chyba nikt nie ma dziś wątpliwości, że św. Jan Paweł II był wielkim darem Boga dla Polski, Europy, Świata i Kościoła. Jego brak pozwala nam to dzisiaj jeszcze głębiej odkryć jego promieniowanie” – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Pełny tekst homilii >>

źródło: BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao