Watykan wdraża nowy kodeks kontraktów i zamówień publicznych

Papież Franciszek podjął kolejny krok na drodze dążenia do większej przejrzystości i lepszego zarządzania finansami watykańskimi. Wyznaczają ją ogłoszone dziś „Normy dotyczące przejrzystości, kontroli i konkurencji zamówień publicznych Stolicy Apostolskiej i Watykanu”.

Nowy kodeks postępowania w przypadku kontraktów i zamówień publicznych jest owocem czteroletniej pracy różnych watykańskich dykasterii. Jego celem jest polepszenie zarządzania posiadanymi zasobami i ograniczenie ryzyka korupcji. Podpisany przez Franciszka dokument, w formie motu proprio, składa się z 86 głównych paragrafów, do których dołączono 12 dodatkowych, o postępowaniu legislacyjnym w kwestiach spornych. To szczegółowe ustawodawstwo wdraża w życie najwyższe standardy i praktyki wypracowane przez wspólnotę międzynarodową w walce z korupcją.

W swym dokumencie Franciszek podkreśla, że sumienność i rzetelność ojca rodziny jest główną zasadą, jaką wszystkie osoby zarządzające powinny się kierować w pełnieniu swych obowiązków. Papież zauważa, że wprowadzone normy służą promowaniu przejrzystości, kontroli i konkurencji w procedurach realizowania zamówień publicznych w Watykanie. Stanowią one m.in., że wszystkim podmiotom gospodarczym startującym do przetargu na dostarczanie towarów, usług, czy wykonanie konkretnych prac zostanie zagwarantowane równe traktowanie. Celem nowego dokumentu jest nie tylko zagwarantowanie przejrzystości procedur i przeciwdziałanie nielegalnym umowom, ale także dążenie do lepszego planowania i racjonalizacji wydatków Stolicy Apostolskiej i Watykanu. Nad wprowadzaniem w życie nowych zasad czuwać będzie urząd Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) i Gubernatorat Państwa Watykańskiego. W Sekretariacie ds. Gospodarczych utworzona zostanie także lista ekspertów różnych specjalności, którzy rotacyjnie będą kontrolować wdrażanie nowego kodeksu.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama