Papież na Vax Live: potrzebujemy zbawienia i uzdrowienia z indywidualizmu

W wideoprzesłaniu do uczestników koncertu Vax Live Papież modlił się o dar nawrócenia z choroby indywidualizmu i odkrycia wartości braterstwa. Mówił także o konieczności stworzenia bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego modelu gospodarki

W obliczu tak wielkich ciemności i niepewności potrzebujemy światła i nadziei. Potrzebujemy dróg uzdrowienia i zbawienia. Chodzi tu o uzdrowienie korzeni, które usuwa przyczynę zła, a nie tylko symptomy – powiedział Papież do uczestników koncertu charytatywnego „Vax Live – The Concert To Reunite the World”. Ma on na celu popularyzację szczepień na Covid-19 oraz ich udostępnienie dla najuboższych mieszkańców świata.

„Niech Bóg, lekarz i Zbawiciel wszystkich, pocieszy cierpiących i przyjmie do swego królestwa tych, którzy odeszli” – mówił Franciszek w wideoprzesłaniu do uczestników koncertu. W ich obecności modlił się do Boga, aby udzielił ludziom, pielgrzymom na ziemi, daru nowego braterstwa, powszechnej solidarności, a także, byśmy umieli rozpoznać dobro i piękno, które Bóg zasiał w każdym z nas, by wzmocnić więzy jedności, wspólne projekty i nadzieje.

Zawracając się do młodych, Franciszek zapewnił, że tak jak oni wierzy on, że niesprawiedliwość i zło nie są niepokonane. Podkreślił jednak, że świat potrzebuje uzdrowienia swoich korzeni.    „W tych chorych korzeniach znajdujemy wirus indywidualizmu, który sprawia, że nie jesteśmy już wolni ani równi, że nie jesteśmy już braćmi, lecz zostaliśmy przemienieni w ludzi obojętnych na cierpienie innych. Jedną z form tego wirusa jest zamknięty nacjonalizm, który uniemożliwia na przykład umiędzynarodowienie szczepionek. Inna forma tego wirusa przejawia się w przedkładaniu praw rynku i własności intelektualnej nad prawa miłości i zdrowie ludzkości. Innym wariantem tego wirusa jest sytuacja, w której wyznajemy i tworzymy chorą gospodarkę, która pozwala kilku bardzo bogatym ludziom posiadać więcej niż cała reszta ludzkości, a zarazem sprawia, że wzorce produkcji i konsumpcji niszczą planetę, nasz wspólny dom. Te rzeczy są ze sobą powiązane. Każda niesprawiedliwość społeczna, każda marginalizacja kogoś w ubóstwie lub nędzy wpływa również na środowisko. Natura i osoba są zjednoczone. Bóg Stwórca wlewa w nasze serca nowego i wielkodusznego ducha, abyśmy wyzbyli się indywidualizmu i promowali dobro wspólne: ducha sprawiedliwości, który mobilizuje nas do zapewnienia powszechnego dostępu do szczepionek i czasowego zawieszenia praw własności intelektualnej; ducha komunii, który pozwala nam stworzyć inny, bardziej inkluzywny, sprawiedliwy i zrównoważony model gospodarki.“

         Papież zauważył, że kryzys jest dziś oczywisty dla wszystkich. Wszyscy go doświadczamy i nie wyjdziemy z niego tacy sami, lecz lepsi lub gorsi. Chodzi o to, byśmy chcieli szukać lepszych dróg – dodał Papież w przesłaniu do uczestników charytatywnego koncertu Live Vax.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama