Papież: odbudowę wiary w Europie zacznijmy od siebie

Papież Franciszek odprawił w Bazylice św. Piotra Mszę św. z okazji 50. rocznicy powstania Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). W ten sposób, z udziałem przewodniczących poszczególnych episkopatów, w Rzymie rozpoczęło się jubileuszowe Zgromadzenie Plenarne Rady, które potrwa do niedzieli.

Papież zaznaczył, że w Europie wielu ludzi nie odczuwa już „głodu i pragnienia Boga”. „Nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że nikt w nich tego pragnienia nie rozpalił” – powiedział Ojciec Święty.

Zaznaczył, że przed europejskimi chrześcijanami stoi dziś ważne wyzwanie: przezwyciężenie pokusy komfortowego pielęgnowania struktur, trwania w bezpieczeństwie, jakie dają tradycje, podczas gdy wokół pustoszeją świątynie, a Jezus staje się coraz bardziej zapomniany.

„Łatwo jest osądzać tych, którzy nie wierzą, wygodnie wymieniać przyczyny sekularyzacji, relatywizmu i wielu innych «izmów», ale w istocie jest to bezowocne. Słowo Boże prowadzi nas do refleksji nad nami samymi: czy odczuwamy sympatię i współczucie dla tych, którzy nie odczuli radości spotkania z Jezusem lub ją utracili?” – pytał papież. „Czy jesteśmy spokojni, bo przecież nie brakuje nam niczego do życia, czy też jesteśmy zmartwieni, widząc tak wielu braci i sióstr dalekich od radości Jezusa? Koncentrujemy się na różnych stanowiskach w Kościele, na debatach, programach i strategiach, a tracimy z oczu prawdziwy program, jakim jest Ewangelia, tracimy energię miłości, żar bezinteresowności” - dodał.

Franciszek zaznaczył, że budowa wspólnego europejskiego domu wymaga od nas pozostawienia za sobą wygód teraźniejszości i powrotu do dalekowzrocznej wizji ojców założycieli. Podkreślił, że dotyczy to także Kościoła. „Musimy wspólnie patrzeć w przyszłość, a nie przywracać przeszłość. Należy dbać o fundamenty, o żywą tradycję Kościoła, która opiera się na tym, co najważniejsze, na Dobrej Nowinie, na bliskości i świadectwie” – powiedział papież. Przypomniał, że dzieło odbudowy wiary na kontynencie wielcy święci zaczynali od siebie, nie tracąc czasu na obwinianie i krytykę.

„Nie przejmowali się mrocznymi czasami, przeciwnościami i podziałami, jakie istniały zawsze. Żyli Ewangelią, nie zważając na znaczenie i politykę. W ten sposób, z łagodną siłą miłości Boga, wcielali w życie Jego styl bliskości, współczucia i czułości. Budowali klasztory, sprawiali, że gleba stawała się żyzna, pomagali odnaleźć dusze ludziom i krajom: bez żadnego programu społecznego, jedynie kierując się Ewangelią” – mówił Franciszek. „To jest nasze powołanie jako pasterzy: gromadzić owczarnię, a nie rozpraszać ją, ani też nie zachowywać w pięknych, zamkniętych zagrodach. Odbudowa oznacza stawanie się budowniczymi komunii, nawiązującymi więzy jedności na każdym poziomie: nie ze względu na strategię, lecz ze względu na Ewangelię” - tłumaczył.

Papież zaznaczył, iż powodem dla którego wielu Europejczyków uważa wiarę jedynie za element historii, jest to, że nie mieli szansy spotkać Jezusa działającego w ich życiu. „Nie spotkali Go, bo nie ukazaliśmy Go wystarczająco dobrze poprzez nasze życie” – powiedział Franciszek.

„Boga widzi się w twarzach i gestach mężczyzn i kobiet przemienionych Jego obecnością. Jeśli chrześcijanie, zamiast promieniować zaraźliwą radością Ewangelii, proponują na nowo zużyte, intelektualistyczne i moralistyczne schematy religijne, to ludzie nie mają szansy spotkać Dobrego Pasterza. Nie rozpoznają Tego, który rozmiłowany w każdej ze swoich owiec woła je po imieniu i szuka ich, aby wziąć je na swe ramiona” – mówił papież. „Nie zobaczą Tego, którego niewyobrażalną Mękę głosimy, właśnie dlatego, że On ma tylko jedną pasję: człowieka. Ta Boża miłość, miłosierna i wszechogarniająca, jest odwieczną nowością Ewangelii. Nie żąda od nas udowodnienia, ale ukazywania Boga, tak jak czynili to święci: nie słowami, lecz życiem. Żąda modlitwy i ubóstwa, żąda kreatywności i bezinteresowności” - zaznaczył.

Rada Konferencji Episkopatów Europy została utworzona w marcu 1971 r., a następnie zatwierdzona przez papieża Pawła VI. Jej celem jest utrzymywanie ścisłej współpracy między episkopatami oraz promowanie nowej ewangelizacji. Ma także wspierać dialog ekumeniczny na rzecz jedności chrześcijan i dawać świadectwo o Chrystusie w europejskich społeczeństwach.

Temat jubileuszowego spotkania rady to „Pamięć i perspektywy w kontekście encykliki Fratelli tutti”. Biskupi chcą przyjrzeć się sytuacji w Europie i określić najważniejsze elementy wpływające obecnie na kształt naszego kontynentu, zarówno w perspektywie kościelnej, jak i świeckiej. Celem spotkania jest także odnowienie zaangażowania Kościoła w budowanie Europy, zgodnie z wezwaniem Papieża Franciszka, który w swoim przesłaniu do biskupów europejskich, z okazji spotkania w Santiago de Compostela, zachęcił ich do pracy „na rzecz nowego humanizmu europejskiego, zdolnego do dialogu i integracji”, aby Europa mogła „wzrastać jako rodzina narodów, ziemia pokoju i nadziei”.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao