Książka „Młodość – projekt życia” - inspirujące historie uczestników ŚDM 2016

- Ponad 20 inspirujących historii uczestników Dni Młodzieży z całej Polski znalazło się w książce „Młodość – projekt życia”. Celem publikacji jest uświadomienie, że ŚDM było początkiem nowego etapu w życiu młodych ludzi.

Książka jest zachętą do zaangażowania w życie Kościoła, spotkania z drugim człowiekiem oraz inspiracją do zmiany życia. Publikacja, która dzięki atrakcyjnemu layoutowi przypomina projekt realizowany w kluczu działania, budowania relacji i wspólnoty. Jest również propozycją dla osób już zaangażowanych, by dzielić się swoim doświadczeniem z innymi. 

Wraz z premierą książki na stronie internetowej www.krakow2016.com znajdą się materiały dodatkowe dla katechetów, liderów grup i wspólnot, które pozwolą w kreatywny sposób zaangażować innych do działania.

Wśród materiałów są się m.in. konspekty spotkań, atrakcyjne materiały graficzne, materiały przeznaczone do mediów społecznościowych, angażujące młodych do dzielenia się i inspirowania innych, a także baza kontaktów do organizacji, stowarzyszeń i ruchów młodych w Kościele.

Świadectwa uczestników ŚDM opatrzone są w książce komentarzami teologów i biblisty, którzy na ich podstawie dają konkretne wskazówki, co robić, by doświadczenie ŚDM przekształcić w konkretne działanie w swoim środowisku, w rodzinie, wspólnocie czy parafii.

Publikacja kierowana jest zarówno do uczestników ŚDM, jak i do tych, którzy z różnych powodów nie wzięli udziału w wydarzeniu oraz do osób zaangażowanych w działanie na rzecz Kościoła oraz tych, którzy tę drogę mają dopiero przed sobą. Odbiorcą jest każdy, kto pragnie zmiany siebie, otwarcia się na innych, pomocy drugiemu człowiekowi, dania z siebie „czegoś więcej”.

Forma książki nawiązuje do jej tytułu „Młodość – projekt życia”, proponując czytelnikowi stworzenie własnego „projektu życia”. Konstrukcja tego wydawnictwa oparta jest na kolejnych etapach budowy klasycznego projektu, podobnie jak warstwa językowa książki, inspirowana językiem projektowym. Jest to projekt, który nie kończy się wraz z przeczytaniem książki, lecz wręcz przeciwnie – wówczas ma dopiero się zacząć.

Książka jest kolejnym elementem projektu trwającego po ŚDM w Krakowie. Pod hasłem „Młodość – projekt życia” odbyły się takie wydarzenia, jak koncert w TAURON Arena Kraków z okazji 1. rocznicy ŚDM, nagroda Metropolity Krakowskiego dla młodych, którzy ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła i środowisk lokalnych. Z myślą o projekcie przebudowano także oficjalną stronę wydarzenia www.krakow2016.com, a na Facebooku powstała przestrzeń do wymiany doświadczeń, pomysłów, wzajemnej inspiracji do budowania wspólnoty opartej o ŚDM.

Pierwsze egzemplarze książki będzie można nabyć podczas rozpoczynających się w czwartek 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie na stoisku wydawnictwa Św. Stanisława BM.

md / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao