Wystawa o Janie Pawle II w Sejmie RP

Życzę wszystkim, aby kontakt z Janem Pawłem II wyzwalał w nas to, co najważniejsze, gdy chodzi o służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej - mówił abp Jędraszewski podczas wernisażu wystawy z okazji w 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.

Drodzy Państwo! Życzę wszystkim, aby kontakt z Janem Pawłem II wyzwalał w nas to, co najważniejsze, gdy chodzi o służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w holu głównym gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie miał miejsce wernisaż wystawy „…I odnowił oblicze ziemi - w 40. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża - Jana Pawła II”, zrealizowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przy współpracy z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Arcybiskup nawiązał do papieskiej wizyty w Sejmie 11 czerwca 1999 roku i do słów, które Ojciec Święty wypowiedział. Dotyczyły one nie tylko posłów i senatorów, ale całej Ojczyzny. Jan Paweł II zwrócił wtedy uwagę na rolę Sejmu jako miejsca, w którym tworzy się prawo. Podkreślił, że powinno ono przede wszystkim uwzględniać prawa człowieka. Zacytował fragment wypowiedzi papieża, gdzie Jan Paweł II zaznacza, że Kościół, od początku swojego istnienia na naszych ziemiach, bronił Polaków i demokracji: „Kościół w Polsce, który na przestrzeni całego powojennego okresu panowania totalitarnego systemu wielokrotnie stawał w obronie praw człowieka i praw narodu, także i teraz, w warunkach demokracji, pragnie sprzyjać budowaniu życia społecznego, w tym również regulującego je porządku prawnego, na mocnych podstawach etycznych. Temu celowi służy przede wszystkim wychowywanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak społecznym, a także – jeśli zachodzi taka potrzeba – przestrzeganie przed zagrożeniami, jakie mogą wynikać z redukcyjnych wizji istoty i powołania człowieka i jego godności. Należy to do ewangelicznej misji Kościoła, który w ten sposób wnosi swój specyficzny wkład w dzieło ochrony demokracji u samych jej źródeł.”

Arcybiskup przywołał również słowa Jana Pawła II dotyczące odpowiedzialnego korzystania w życiu publicznym z odzyskanej wolności oraz potrzeby współpracy na rzecz wspólnego dobra. Papież Polak podjął także refleksję nad Europą, która powinna otworzyć drzwi Chrystusowi i Polską, która może ubogacić Europę swoim dziejowym doświadczeniem, bogactwem kulturowym i duchowym.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Kuchciński, który objął wystawę swoim honorowym patronatem, podkreślił, że Ojciec Święty jest dla Polaków ogromnym autorytetem. Przypomniał, że Jan Paweł II upominał się o sprawiedliwość i prawa dla narodów, znajdujących się w okowach totalitarnego systemu.

– Obudził w nas pragnienie niezależności i wyzwolił wielką energię wiary, która w następnych latach, poprzez pielgrzymki, przerodziła się w wieli ruch „Solidarności”. Wyzwolił w nas energię i siłę, która zmieniła nie tylko oblicze Polski, ale również współczesnego świata.

Na zakończenie, głos zabrała dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Agata Szuta, która zaznaczyła, że rolą ekspozycji jest przypominanie postaci Jana Pawła II – wielkiego Polaka.

Na wystawie zaprezentowano unikatowe eksponaty z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Pierwsza część ekspozycji prezentuje życie Karola Wojtyły – księdza, biskupa i kardynała. Część druga poświęcona jest wybranym tematom i motywom przewodnim pontyfikatu Jana Pawła II. Wystawę będzie można oglądać do 8 października. Jej autorką jest Dominika Jamrozy z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z którą współpracowała s. Karola Zaborska sercanka z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Wystawę oglądać można w Warszawie przez tydzień, później prezentowana będzie w Krakowie i innych miejscach.

Joanna Folfasińska, Archidiecezja Krakowska/diecezja.pl

Św. Jan Paweł II w galerii zdjęć opoka.photo

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama