Dołącz do PUNCS i twórz Bożą rzeczywistość!

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego pod patronatem św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Roberta Schumana zaprasza do podjęcia edukacji. Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą.

13 grudnia 2020 roku na podstawie Statutu Fundacji Instytutu Myśli Schumana z dnia 17 maja 2016, zarząd Instytutu, w ramach prowadzenia pozaszkolnej działalności edukacyjnej powołał Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego (PUNCS) im. Jana Pawła II i Roberta Schumana wraz z działającą w jego strukturach Szkołą Służby Społecznej i Gospodarczej. Uchwałę z dnia 13 grudnia 2020 w przedmiotowej sprawie podpisał prezes zarządu Instytutu Myśli Schumana Ryszard Krzyżkowski.

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego działa w ramach struktur Instytutu Myśli Schumana w pozaszkolnej formie edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. Zajęcia prowadzone drogą elektroniczną w internecie będą się odbywały przez dwa semestry począwszy od 6 lutego 2021 aż do 15 stycznia 2022, co drugą sobotę w godzinach od 10.00 do 13.15. „Celem zajęć jest zgłębienie myśli chrześcijańskiej i jej potencjału, aby przyczynić się do tworzenia dobrej jakości modelu społecznego i wysokiej efektywności gospodarczej, a także nauka wdrażania wartości, norm i zasad wynikających z katolickiej myśli społecznej do funkcjonowania różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw” –  piszą w zapraszającym liście prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej, Ryszard Krzyżkowski, Prezes Instytut Myśli Schumana i dr Marek Oktaba, Dyrektor Zarządzający PUNCS.

„Misją PUNCS jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Liczymy, że ci Animatorzy Myśli Chrześcijańsko-Społecznej (AMCS) przyczynią się do diagnozowania i zmniejszania rozbieżności pomiędzy myślą chrześcijańską a istniejącym kształtem poszczególnych organizacji życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego. Katolicka nauka społeczna jest wyzwaniem do podjęcia wysiłku ze strony wszystkich ludzi dobrej woli w celu jej aplikacji do konkretnych wymagań czasu i miejsca” – podkreślają.

Informacje na temat edukacji można znaleźć na stronie www.PUNCS.pl. Tam wypełniając elektroniczny formularz można zapisać się na zajęcia. W ramach procesu edukacyjnego Słuchacze biorą udział w zajęciach i wykonują praktyczny projekt w 5-osobowych zespołach, który przedstawiają Komisji Egzaminacyjnej.  

„Troska o godność każdej istoty ludzkiej oraz praktyczne wcielenie w życie społeczne zasad wartości chrześcijańskich służą ograniczaniu chaosu i zamętu otaczającego człowieka, a także budowaniu dobrego środowiska dla kompleksowego rozwoju ludzi. Zapraszamy wszystkich do włączenia się w to dzieło, którzy chcą się przyczyniać do budowy solidarnego społeczeństwa a także do wspierania merytorycznego oraz finansowego” – dodają prof. Zbigniew Krysiak, Ryszard Krzyżkowski i dr Marek Oktaba.

« 1 »

reklama

reklama

reklama