Zdrapka Wielkopostna 2017

Na tegoroczny Wielki Post Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce przygotowała akcję „Zdrapka Wielkopostna 2017”. To specjalnie przygotowana plansza z 40 zadaniami – po jednym na każdy dzień Wielkiego Postu.

Zdrapka Wielkopostna to indywidualne 40-dniowe rekolekcje dla każdego w trakcie trwania Wielkiego Postu w 2017 roku. Atrakcyjna forma zdrapki zachęca do lepszego przygotowania się na radość Chrystusowego Zmartwychwstania.

Począwszy od 1 Marca, od Środy Popielcowej aż do Poniedziałku Wielkanocnego pod każdym dniem na kalendarzu czekają różne niespodzianki, oczywiście z rodzaju takich które zaleca się w Wielkim Poście czyli będzie: jałmużna, post, modlitwa w duchu nowej ewangelizacji.Wszystkie zadania są prosto sformułowane i w większości możliwe do wykonania natychmiast po odkryciu.

Nie jest intencją Kalendarza aby umartwić się ponad swoje siły, chcemy wynieść z Wielkiego Postu jakąś korzyść, zadania mają pokazywać, sugerować pewne akcenty w życiu które są wyjątkowo ważne w Wielkim Poście.

Oto przykłady zadań z pierwszej i drugiej edycji kalendarza wielkopostnego:

  •         Nie marnuj dzisiaj wody
  •         Unikaj "śmieciowego jedzenia"
  •         Odmów 3 razy Ojcze nasz
  •         Zrób komuś miłą niespodziankę
  •         Życzenia Świąteczne. Wyślij kartkę!

***

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh, CLC) jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. Wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w swoim życiu przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. Widzą też Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako  miejsce do realizacji osobistego powołania w Kościele rzymskokatolickim.

Więcej informacji na stronie wspólnoty >>

« 1 »

reklama

reklama

reklama