„Miłość krzyża” - Rekolekcje ze św. Janem Pawłem II i św. Augustynem

„Miłość krzyża” - to temat rekolekcji wielkopostnych, które w parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku w dniach 18-20 marca b.r. wygłosił ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

W swoich naukach rekolekcjonista odnosząc się m. in. do „Wyznań” św. Augustyna i „Notatek osobistych” św. Jana Pawła II przypomniał znaczenie osobistego świadectwa, życia sakramentalnego, modlitwy i lektury Pisma Świętego w życiu każdego chrześcijanina – Na rekolekcje przychodzimy także z naszymi poranionymi sercami, z życiem, które czasem bardzo boli. Przychodzimy pod krzyż i mówimy za św. Augustynem: „Oto serce moje jest przed Tobą Boże, wejrzyj w nie głęboko. Przychodzimy przebadać nasze serce, ale także po Boża pomoc - mówił ks. Frukacz.

„Droga do świętości wiedzie poprzez codzienny pacierz, stały kontakt z Pismem Świętym, rodzinną modlitwę” – przypomniał ks. Frukacz. „Nie wolno nam rezygnować ze świętej ambicji, jaką jest droga do świętości. Nie marność, a nade wszystko świętość, jak pisał Jan Paweł II.” – dodał rekolekcjonista.

Rekolekcjonista zwrócił uwagę na znaczenie sakramentu pokuty i pojednania -Zgorszenie jest jakby dzisiaj programem społecznym. Temu zgorszeniu odbiera się sens moralny: zła nie nazywa się złem – mówił ks. Frukacz.

Ks. Frukacz zauważył, że wiara musi być żywa. - Albo będę człowiekiem żywej wiary albo będę niczym, czyli ciężarem dla siebie i innych. - cytował „Notatki osobiste” Jana Pawła II i dodał za św. Augustynem: „Jestem wciąż ciężarem dla siebie, bo wciąż nie ma Ciebie we mnie”.

W naukach rekolekcjonista starał się odpowiedzieć na pytania: Czym jest dla mnie wiara? Co znaczy, że wierzę? Co znaczy dzisiaj być chrześcijaninem? Muszę tak jak św. Jan Paweł II postawić Jezusa w centrum mojego życia. Muszę przyjąć Chrystusa do mojej codzienności, bo Chrystus nadaje sens mojemu życiu. Wiara nadaje sens mojemu życiu i jest dla mnie umocnieniem - mówił w jednej z nauk ks. Frukacz.

Mówiąc o miłości krzyża rekolekcjonista podkreślił, że św. Jan Paweł II „zostawił nam bardzo ważne przesłanie, abyśmy przylgnęli do krzyża Chrystusa, abyśmy trzymali się Jezusa.”- Trzymaj się Jezusa. Przyciśnij Jego krzyż do swojego serca, trwaj przy krzyżu. Moja wiara to osobiste z Nim zjednoczenie. To głęboka więź z Jezusem. To także tajemnica krzyża, która wpisuje się w nasze życie - mówił ks. Frukacz.

Ks. Frukacz przywołał również osobiste świadectwo fotografa papieskiego Arturo Mari, który opowiadając o św. Janie Pawle II podkreślił, że „Ojciec Święty miał odwagę upominać wielkich tego świata, by szanowali godność człowieka. Potrafił powiedzieć jednemu z prezydentów: Kim ty jesteś? Dlaczego niszczysz swój naród?”.

„W Korei spotkał się z 800 trędowatymi. Podszedł do każdego z tych cierpiących ludzi. Każdego pobłogosławił i ucałował. Podczas podróży do Ameryki Łacińskiej w faveli podarował swój papieski pierścień dla biednych. To była miłość Jana Pawła II” – kontynuował ks. Frukacz cytując Arturo Mari.

ks.mf / Radomsko

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama