Przygotowanie do bierzmowania: nowe wskazania KEP

Konferencja Episkopatu Polski opracowała nowy dokument dotyczący przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Zawiera on najważniejsze aspekty sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Wytyczne dotyczące przygotowania do bierzmowania ujednolicają zasady obowiązujące w całej Polsce oraz podkreślają związek z parafią zamieszkania.

Zawierają one zebrane w sześciu punktach najważniejsze aspekty sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej:

- wprowadzenie teologiczne,

- wprowadzenie pastoralne,

- wskazania organizacyjne,

- wskazania dotyczące treści,

- wskazania metodyczne,

oraz propozycje zagadnień związanych z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.


Dokument określa minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej parafii. Ma on na celu także określenie zakresu bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Po wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym biskupi ukazują również wskazówki organizacyjne. Dokument określa, jak na terenie całej Polski powinno przebiegać przygotowanie do bierzmowania.

Do sakramentu bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. - czytamy w dokumencie.

Jako bardzo ważną w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania do przyjęcia sakramentu biskupi podkreślają rolę zaangażowania rodziców. Istotne jest także miejsce przygotowania bliższego i bezpośredniego, którym jest parafia zamieszkania.

- Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. - piszą biskupi.

W związku ze zmianami w systemie edukacji, okres wdrażania wszystkich etapów przygotowania do bierzmowania powinien obejmować – trzy klasy – VI, VII i VIII. Samo zaś przyjęcie sakramentu możliwe jest „najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej” – wyjaśniają biskupi.

We wskazaniach organizacyjnych dokumentu czytamy także: "Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania."

>>Tekst dokumentu

Nowe wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania zostały zatwierdzone przez biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Warszawie 13 i 14 marca 2017 r.


Źródło: BP KEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama