Droga Krzyżowa 100 m pod ziemią

Górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” uczcili dzień Męki Pańskiej nabożeństwem Drogi Krzyżowej.

Wczesnym rankiem 14 kwietnia spotkali się 100 m pod ziemią i w modlitewnym skupieniu przeszli pochylnią Barącza, w której znajdują się stacje Drogi Krzyżowej. W uroczystym nabożeństwie uczestniczyło ponad 100 górników i pracowników wielickiej kopalni.

Wielki Piątek jest czasem refleksji i zadumy – zgodnie z tradycją w ów szczególny dzień górnicy nie prowadzili w wielickiej kopalni cięższych robót, lecz gromadzili się w podziemnej kaplicy, by wysłuchać pasyjnego kazania.

O podziemnej Drodze Krzyżowej mówi się „Golgota wielickich górników” – jest bowiem ich dziełem. Poszczególne stacje wyrzeźbili z lipowego drewna, w każdą wmontowali kamień pochodzący z Golgoty. Ta wyjątkowa Droga Krzyżowa to część szlaku pielgrzymkowego „Szczęść Boże”. Poświęcił ją kardynał Stanisław Dziwisz. Zanim siedem lat temu powstała wielicka Golgota, pracownicy Kopalni Soli „Wieliczka” spotykali się na Gorzkich Żalach w kaplicy św. Krzyża.

Górnicy sami wybierają rozważania towarzyszące kolejnym stacjom Drogi Krzyżowej. Zawsze są to głębokie i poruszające słowa. Podziemne nabożeństwo Męki Pańskiej z jednej strony jest odpowiedzią na potrzebę serca, z drugiej zaś wpisuje się w górniczą tradycję silnie związaną z chrześcijańskimi wartościami. W wielickiej kopalni jest wiele krzyży – znaczą miejsca pracy oraz miejsca modlitwy, są w kaplicach i nadszybiach, podkreślają znaczenie górniczego trudu, jakże podobnego do drogi na Golgotę.

Symboliczne znaczenie ma usytuowanie Drogi Krzyżowej w pochylni Barącza. Prowadzący w górę wąski kopalniany chodnik nawiązuje do prawdziwej Golgoty, uczy pokory, pomaga skupić się na tym, co ma największą wartość. Od stacji do stacji, krok po kroku, uczestnicy podziemnego nabożeństwa zmierzają ku kaplicy św. Kingi. W tej najpiękniejszej spośród świątyń podziemnej Wieliczki modlą się przy solnym pomniku św. Jana Pawła II i śpiewają „Barkę”. Dla górników Kopalni Soli „Wieliczka” Droga Krzyżowa jest okazją do refleksji – przybywają zatem licznie, by w głębi ziemi sięgnąć w głąb siebie.

/Fot. R. Stachurski/

Anna Włodarska
Dział Public Relations

Kopalnia Soli "Wieliczka"

« 1 »

reklama

reklama

reklama