Ewangelia na 5 czerwca 2017 r.

Posłuchaj słów Ewangelii na 5 czerwca 2017 (J 19, 25-27)

5 czerwca 2017

[J 19,25-27]

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama