Kraków: ustanowiono Nagrodę Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt życia”

Z okazji rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie metropolita krakowski ustanowił nagrodę „Młodość – projekt życia”, która będzie przyznawana młodym ludziom, angażującym się w życie Kościoła i środowisk lokalnych.

Wręczenie statuetek odbędzie się 29 lipca podczas uroczystego koncertu w rocznicę ŚDM.

Nagroda jest formą docenienia działalności młodych osób, które w swoich środowiskach postanowiły odpowiedzieć na skierowany do nich w czasie ŚDM 2016 apel papieża Franciszka: „Pan chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się w znaki pojednania, komunii, tworzenia”.

Nagroda została ustanowiona z okazji rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i będzie przyznawana cyklicznie. Ma ona charakter honorowy. Nazwa wyróżnienia jest odwołaniem do Listu Jana Pawła II do młodych „Parati semper”, w którym Ojciec Święty ustanawiał Światowe Dni Młodzieży i pisał, że młodość jest projektem życia pojmowanego jako dar dla innych.

„Chodzi o wysiłki na rzecz przemiany najbliższego nam świata: parafii, wspólnoty, szkoły, grupy rówieśniczej. Trzeba tu jednak mocno podkreślić, że nie zawsze liczy się sam pomysł. Nie muszą więc to być inicjatywy spektakularne, takie, które dobrze wyglądają i sprzedają się w mediach” - wyjaśnia bp Damian Muskus OFM. „Wiele dobra dzieje się po cichu, bez rozgłosu i myślę, że to wielkie wyzwanie dla tych, którzy będą zgłaszali swoich kandydatów: dostrzec, gdzie naprawdę rośnie dobro, bo to nie zawsze oznacza, że tam, gdzie jest najwięcej szumu” - dodaje.

Laureatów nagrody wybiera kapituła, której przewodniczy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W jej skład wchodzą ludzie młodzi, którzy są liderami zaangażowania i mogą być dla swoich rówieśników inspiracją do twórczego włączenia się w życie Kościoła i służby dla drugiego człowieka. W pracach kapituły uczestniczyć będą także osoby, które mają na swoim koncie doświadczenie pracy z młodzieżą i wiedzą, jak aktywizować młodych.

Kandydatury mogą zgłaszać osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje lub osoby prawne Kościoła katolickiego lub ich jednostki organizacyjne na adres: Archidiecezja Krakowska, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków lub na adres mailowy nagroda@krakow2016.com. Zgłoszenia można wysyłać do 10 lipca br.

Nagroda ma formę statuetki, symbolizującej Iskrę Miłosierdzia, która nawiązuje kształtem do logo ŚDM Kraków 2016. Symbol ten mówi, że każdy może stać się „iskrą dobra”, z której zapłonie na świecie ogień Bożego Miłosierdzia. Wykonanie statuetki powierzono osobom niepełnosprawnym, dla podkreślenia, jak wiele w nich piękna, wrażliwości i talentów, którymi mogą służyć społeczeństwu.

Uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się 29 lipca 2017 roku w Krakowie podczas obchodów rocznicy ŚDM Kraków 2016. Planowane wydarzenia będą miały charakter duchowy i artystyczny. W programie obchodów przewidziana jest wspólna modlitwa, a także część widowiskowa i artystyczna. Nie zabraknie także miejsca na wymianę doświadczeń i świadectwa oraz na prezentację licznych inicjatyw powstałych jako owoc ŚDM. Zaplanowano m.in. katechezę dla młodzieży, którą wygłosi abp Marek Jędraszewski, koncert w Tauron Arena Kraków oraz Mszę św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II pod przewodnictwem metropolity krakowskiego.

md / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama