Lublin: uroczyste otwarcie Kongresu Ekumenicznego

Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – Miasto zgody religijnej” odbyło się dziś w Sali Malarstwa Polskiego lubelskiego zamku.

W inauguracji wzięli udział przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich działających na terenie miasta, jak również przedstawiciele władz samorządowych.

Abp Abel, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, wyraził pragnienie, że obecność wielu autorytetów teologii prawosławnej przyczyni się do lepszego poznania wschodniego chrześcijaństwa, ale także zbliżenia się wszystkich wyznawców Chrystusa: „Niech obecność prawosławia pomaga nam lepiej poznawać Lublin, jako miasto zgody religijnej” – powiedział hierarcha.

Metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik, zwrócił uwagę, że Kongres Ekumeniczny, jest doskonałą okazją do podjęcia wspólnych działań duszpasterskich: „Ubolewamy nad tym, że doszło pomiędzy nami do podziałów. Ale obecna sytuacja uczy nas, że im bliżej będziemy Chrystusa, tym bliżej jesteśmy siebie. Chcemy się lepiej rozumieć i uczyć się od siebie nawzajem ” – przypomniał abp Budzik.

Ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie odczytał w imieniu bp. Jerzego Samca, zwierzchnika Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, list skierowany do uczestników wydarzenia.

„Wasz kongres ma wielkie znaczenie dla ruchu ekumenicznego. Gdy dookoła nas, jest tak wiele podziałów, rozmowa ma wielkie znaczenie. Coraz częściej kontestuje się potrzebę szukania tego, co łączy a nie tego, co dzieli” – napisał w swoim liście bp Samiec.

Prorektor KUL, ks. prof. Andrzej Kiciński wyraził dumę, że „serce światowego ekumenizmu bije od dzisiaj w Lublinie”. Zwrócił uwagę, że katolicka uczelnia prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich odłamów chrześcijaństwa, a w ramach Instytutu Ekumenicznego studia doktoranckie odbywają kapłani luterańscy i prawosławni.

Prezes lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Andrzej Gontarek wyraził nadzieję, że uczestnicy Kongresu doświadczą w Lublinie „prawdziwej rodziny Bożej, która potrafi nieść sobie wzajemną pomoc”. Duchowny Kościoła polskokatolickiego zauważył także, że w jutrzejszym panelu wezmą udział zarówno rzymskokatolicy jak i starokatolicy.

Trzydniowy Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin-Miasto zgody religijnej” jest zorganizowany z okazji kilku rocznic: 700-lecia przyznania Lublinowi praw miejskich, 500-lecia Reformacji oraz 100-rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczestnicy kongresu w czasie trwania obrad pochylą się nad trzema kwestiami dotyczącymi historycznej i współczesnej perspektywy prawosławia, katolicyzmu i ewangelicyzmu. Prelegenci zastanowią się także nad znaczeniem chrześcijaństwa, jako daru i drogi dla współczesnych wyznawców oraz nad perspektywą dalszego dialogu ekumenicznego.

W wieczornym programie kongresu zaplanowano również debatę Dwóch Ambon w dominikańskiej bazylice św. Stanisława. O reformie Kościoła dyskutować będą ks. dr hab. Marek Uglorz z Chrześcijańskiej Akademii Teologiczne w Warszawie i o. dr Paweł Krupa OP z dominikańskiego Instytutu Tomistycznego. Spotkanie moderować będzie o. Tomasz Dostatni OP.

dab / Lublin

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao