O. Federico Lombardi SJ doktorem honoris causa UKSW

O. Federico Lombardi SJ, odebrał 24 października w UKSW w Warszawie doktorat honoris causa z teologii środków społecznego przekazu.

Doktorat został przyznany przez Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za wiarygodne zaangażowanie w komunikacji społecznej trzech papieży i Kościoła.

– O. Lombardi łączy w sobie umiejętności i najlepsze cechy profesjonalizmu i etyki wymagane na wszystkich podstawowych specjalnościach zawodowych, których uczymy w naszym Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa – mówił w laudacji wygłoszonej z okazji nadania o. Federico Lombardiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. Jerzy Olędzki. Przytaczając motto towarzyszące o. Lombardiemu, które brzmi: „komunikować by jednoczyć a nie dzielić, informować dla przymierza, komunii w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele i między narodami”, podkreślił, że podobną dewizę stara się stawiać jako ważny cel dydaktyczny i wychowawczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Sam laureat w wygłoszonym wykładzie wspominał swoją pracę dla trzech papieży, opisując wydarzenia, które najbardziej zapadły mu w pamięć. – Jan Paweł II miał proroczą wizję mediów – mówił o. Lombardi, cytując słowa Papieża Polaka z początku jego pontyfikatu, w których stwierdził: „błogosławiona instytucja, ta telewizja!”. Tłumaczył, że głoszenie Ewangelii gestami sprawiało, że przesłanie Papieża stawało się bardziej skuteczne niż słowo mówione lub pisane. Zwrócił uwagę, że takich zdolności komunikacji jak Jan Paweł II, nie miał Papież Benedykt XVI. Miał on za to wybitny talent do wypowiadania się w sposób precyzyjny, uporządkowany i zwięzły. O. Lombardi przypomniał też, że Benedykt zdecydował się na zmianę sposobu przeprowadzania samolotowych konferencji prasowych: dokonywał wyboru pytań, przedstawionych mu z pewnym wyprzedzeniem, dzięki czemu konferencje wypadały idealnie.

Mówiąc o Franciszku, o. Lombardi odwołał się do swego „przerażenia” na początku pontyfikatu, gdy okazało się, ze papież nie jest poliglotą i że nie śpiewa. Mimo to do Rzymu śpieszyły tłumy. – Zrozumiałem więc, że znajomość języków jest dla komunikacji ważna, ale to nie wszystko. Najważniejsza jest bliskość Papieża z ludźmi. Franciszek ubezpośrednia komunikację aż do uścisków i pocałunków – podkreślał.

O. Lombardi dzielił się też refleksjami na temat komunikacji społecznej. Na zakończenie swego przemówienia wyraził pragnienie, by media wspomagały papieską służbę ludzkości i światu. – Niech prorocze wołanie Jana Pawła II: „Błogosławiona telewizja!”, zabrzmi na nowo, wzbogacone o: „Błogosławiona sieć! Błogosławione new media i social media” – powiedział. Dodał, że strategie komunikacyjne, są rzeczą drugorzędną, a najważniejsze jest uwydatnianie charyzmatu służby Papieża i wagi jego przesłania.

Federico Lombardi posiada już trzy tytuły doktora honoris causa – uniwersytetów w Toronto (Kanada), w Salamance (Hiszpania) i Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

Wnioskodawcą przyznania doktoratu honoris causa z teologii środków społecznego przekazu dla o. Lombardiego był Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, który świętuje w tym roku 25-lecie swojego istnienia.

UKSW/BPKEP, episkopat.pl

Laudacja

Wystąpienie o. Federico Lombardiego, doktora honoris causa UKSW

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama