Spotkanie wspólnoty PanAMA z bp. Damianem Muskusem

Młodzież przygotowująca się przy bazylice Mariackiej w Krakowie do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Panamie spotkała się we wtorek wieczorem z koordynatorem generalnym ubiegłorocznego ŚDM w Krakowie bp. Damianem Muskusem OFM.

Członkami wspólnoty PanAMA są dawni wolontariusze spotkania młodych, którzy pragną pogłębiać przeżyte wówczas doświadczenia i kontynuować swoją formację w duchu ŚDM.

Spotkanie wspólnoty PanAMA z bp. Damianem Muskusem rozpoczęło się od Mszy św. w bazylice Mariackiej. W homilii hierarcha podkreślał, że życie na ziemi jest „etapem przygotowawczym” do tego, co nas czeka w przyszłości w niebie. - Jeśli człowiek chce podejmować wysiłek, by ratować swoje istnienie, to musi przede wszystkim ukierunkowywać się na życie wieczne. Życie zbawionych w niebie nie jest bowiem prostą kontynuacją życia na ziemi – mówił. Dodał, że doczesność jest dobrą szkołą życia przyszłego.

- Ziemia stwarza bardzo dobre warunki do tego, aby przygotować się na to życie, które nas czeka w niebie” – zapewniał kaznodzieja. - Módlmy się o to, abyśmy wierzyli, że ten świat jest zaledwie zapowiedzią tego, co nas czeka, że tak naprawdę naszą ojczyzną jest niebo, a ziemia to tylko miejsce naszej czasowej emigracji – apelował.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie, podczas którego młodzi dzielili się swoim doświadczeniem ŚDM w Krakowie, a także oczekiwaniami związanymi ze zbliżającymi się dniami młodych w Panamie. Bp Muskus zwrócił im uwagę na potrzebę duchowego przygotowania do tego wydarzenia i uwrażliwił, by modlili się o jego dobre owoce. Wspominając Światowe Dni Młodzieży w Krakowie podzielił się spostrzeżeniem, że nad miastem unosił się wówczas duch młodości, dobra, entuzjazmu i modlitwy. Prosił młodych, by pielęgnowali tego ducha w swoim życiu na co dzień, a także o to, by stali się „dobrymi duchami” ŚDM w Panamie.

Wspólnota PanAMA zawiązała się po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt osób z różnych parafii, licealiści i studenci, którzy w czasie ŚDM pełnili przy bazylice Mariackiej posługę wolontariuszy. Ich głównym celem jest przygotowanie do następnych ŚDM w Panamie.

Młodzi spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie i refleksji nad przesłaniem wcześniejszych Światowych Dni Młodzieży. Do udziału w spotkaniach zapraszają różne osoby związane z ideą ŚDM. Ich gośćmi byli m.in. kard. Stanisław Dziwisz, bp Damian Muskus i wolontariusze Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie.

Oprócz spotkań formacyjnych, których celem jest duchowe przygotowanie do ŚDM, wspólnota PanAMA organizuje zbiórki funduszy na wyjazd do Panamy. Jak powiedział KAI opiekun wspólnoty ks. Łukasz Michalczewski, w tym celu młodzi m.in. sprzedają opłatki, rozprowadzają okolicznościowe kalendarze i spotykają się z ofiarodawcami, chętnymi wesprzeć organizację wyjazdu.

md / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao