Warszawa: kończy się Kongres Ruchu „Europa Christi”

Warszawa to po Częstochowie i Łodzi ostatnie miasto, w którym odbywa się Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi”.

Podczas wczorajszej sesji w Senacie wykład poświęcony współczesnym formom kolonializmu wygłosił kard. Robert Sarah.

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zauważył, że Azja i Afryka stają się obszarami podporządkowanymi Europie, jej nowymi koloniami. Zachód - mówił kardynał - stara się zbudować w nich świat oparty na konsumpcji i najnowszych osiągnięciach technicznych.

„Wzywam wszystkich chrześcijan, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli oraz polityków do tego, żeby ratować tradycyjny model rodziny, żeby go chronić, tak żeby nie zanikał, tylko wręcz przeciwnie - żeby był wspierany i żeby mógł trwać, ponieważ to służy ludzkości, służy naszym społeczeństwom” - mówił kard. Sarah.

Podczas popołudniowej, zamykającej kongres sesji, przyjęty został apel o włączenie św. Jana Pawła II do grona patronów Europy.

R. Łączny/ KAI

« 1 »

reklama

reklama

reklama