Z obowiązku i w trosce - remonty w 2017 r. na Jasnej Górze

Remont w Kaplicy Matki Bożej, przebudowa Sali Papieskiej, odnowa i zabezpieczenie nawierzchni bastionów, a także konserwacja wieży, a przy okazji nowe odkrycia - to tylko niektóre prace realizowane w 2017 r. na Jasnej Górze.

Remonty prowadzone są po to, by „otoczenie Matki Bożej było godne Królowej” i bezpieczne dla pielgrzymów. Chodzi także o to, by sanktuarium narodu mogło służyć kolejnym pokoleniom Polaków. Większość prac konserwatorsko-budowlanych jest możliwa dzięki środkom unijnym, a także wsparciu wiernych.

Jak powiedział o. Czesław Brud, administrator klasztoru, wielkim wyzwaniem był zakrojony na dużą skalę zakres działań podjęty w Kaplicy Matki Bożej w tzw. atrium, czyli przybudówce. Tu remont dotyczył, poza posadzką, niemal całego pomieszczenia. M.in. na nowo położone zostały instalacje elektryczne, wymienione i wzmocnione zostały tynki na ścianach, nałożone zostały nowe stiuki, pomyślano o nowym nagłośnieniu i monitoringu.

Konserwacji poddane zostały kamienne portale i wszystkie elementy drewniane, w tym drzwi, futryny. Odnowione i poddane renowacji zostały także obrazy - stacje Drogi Krzyżowej. Jak zapowiedział o. Administrator powrócą one już wkrótce na ściany przybudówki, choć w nieco zmienionym układzie.

Z atrium zniknęły już rusztowania, które stanowiły spore utrudnienie dla pielgrzymów. Jednak, jak przekonuje o. Brud, wykonanie tych prac było koniecznością. Niebawem na ściany wrócą pamiątkowe tablice, ryngrafy i obrazy. Pojawią się również ławki, które także poddane zostały renowacji.

Górna część przybudówki Kaplicy Matki Bożej zamieniła się w warsztat konserwatorski. Tam wciąż jeszcze trwają prace przy odnawianiu np. drzwi i innych elementów, których nie można było wywieźć z Jasnej Góry. Konserwacji i zabezpieczeniu poddana została Golgota Jerzego Dudy-Gracza. Te obrazy umieszczone są właśnie w górnej części przybudówki.

Odremontowany został również tzw. łącznik do głównej jasnogórskiej zakrystii. Tu konserwacji poddane zostały zarówno ściany, jak i schody. Jak powiedział o. Administrator przy tej okazji dokonano pewnego odkrycia. - Na ścianie w przedsionku przy chórze odsłonięty został nieznany dotąd fresk, ukazujący prawdopodobnie sceny z czyśćca. On był przykryty tynkiem, który teraz został zdjęty a sam obraz zostanie poddany badaniom, odrestaurowany i cieszyć będzie oczy pielgrzymów - podkreślił o. Brud.

W ramach unijnych środków podjęte zostały intensywne i zakrojone na szeroką skalę prace budowlano-remontowe na trzech przestrzeniach jasnogórskich bastionów. Wykonane zostały nowe izolacje na dużych powierzchniach pod wałami, pod którymi znajdują się m.in. dolna zakrystia czy sala Jana Pawła II. – To są miejsca bardzo newralgiczne. To połączenie starego z nowym. Kiedyś użyto tam do zabezpieczenia jedynie zwykłej papy i lepiku. Wiemy, że to stanowczo za mało. Dlatego podjęliśmy prace mające wyeliminować wielki problem - powiedział paulin.

Ze względu na niekorzystną pogodę, zwłaszcza jesienią kiedy było dużo opadów deszczu, prace te nieco się opóźniły, ale jak twierdzi administrator, na początku stycznia te najważniejsze zadania powinny zostać zakończone.

Gruntownemu remontowi poddana została także sama sala Jana Pawła II, która stanowi bardzo ważne miejsce dla pielgrzymów, odbywających w niej nie tylko okolicznościowe spotkania, rekolekcje czy sesje, ale jest to również miejsce projekcji filmów czy występów artystycznych. Tam również wymienione zostanie nagłośnienie, pojawią się ekrany, nowe siedzenia i inne wyposażenie. Wszystko po to, by sala ta była na miarę dwudziestego pierwszego wieku, funkcjonalna i służąca jak najlepiej pielgrzymom.

Dużym wyzwaniem dla paulinów jest trwający już drugi rok remont i konserwacja jasnogórskiej wieży. Tu prace wykonywane są z tzw. środków własnych klasztoru. - Na wieży - kotwy żeliwne, barierki kamienne, tralki i inne elementy uległy dużemu zniszczeniu i zagrażały bezpieczeństwu, dlatego konieczne było podjęcie niezbędnych prac - podkreśla o. Brud. Dodaje, że drugi etap prowadzonych prac został już zakończony, ale rusztowanie zniknie dopiero za rok, bo pozostaje jeszcze etap trzeci.

Paulini podkreślają, że zdają sobie sprawę z trudności, jakie wynikają z prowadzonych prac remontowych, ale dodają, że to „stan wyższej konieczności”. Proszą pielgrzymów o wyrozumiałość i wsparcie. - Żadna złotówka się tu nie marnuje. Chronimy to święte miejsce, ten zabytek, którego centrum jest Cudowny Obraz Matki Bożej. To, co jest wokół Niej, świadczy też o Niej. Sprawia, że czujemy się tu dobrze, bezpiecznie, stąd nasza troska o to miejsce, która jest też troską i obowiązkiem kolejnych pokoleń Polaków – powiedział o. Czesław Brud. Dodał, że unijne pieniądze zabezpieczają tylko część koniecznych i ogromnych kosztów.

Także na nowy rok 2018 paulini mają wiele planów remontowo-budowlanych.

Już zabezpieczone są środki unijne na nową nawierzchnię przed Kaplicą Matki Bożej i przed bazyliką, a także na nawierzchnię przed bramą Jana Pawła II i dach nad tzw. hospicjum.

W dawnej kaplicy pokutnej planowane jest utworzenie specjalnej kaplicy poświęconej św. Janowi Pawłowi II, jasnogórskiemu pielgrzymowi, który nadał częstochowskiemu sanktuarium nowego znaczenia.

it / Jasna Góra

« 1 »

reklama

reklama

reklama