20 lat Wieczystej Adoracji w diecezji ełckiej

Eucharystia była wyrazem dziękczynienia za liczne łaski wypraszane przed Najświętszym Sakramentem. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

„Tylko człowiek głębokiej wiary przyjdzie tutaj nocą, aby się modlić i adorować. Tylko człowiek głębokiej wiary trwa zjednoczony przy Chrystusie. Dziękuję wam, że odkryliście ten skarb i czerpiecie miłość Bożą z samego źródła” - mówił biskup ełcki Jerzy Mazur w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ełku, podczas Jubileuszowej Mszy św. z racji 20. lecia Wieczystej Adoracji w diecezji ełckiej.

Msza św. zgromadziła nie tylko zaangażowanych w Apostolstwo Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, ale także wielu diecezjan. Eucharystia była wyrazem dziękczynienia za liczne łaski wypraszane przed Najświętszym Sakramentem. Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Od 13 grudnia 1998 r. w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ełku trwa nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu. „Jest to czuwanie dniem i nocą, w każdej godzinie, z Jezusem Eucharystycznym. Każdy jubileusz jest okazją do dziękczynienia za liczne łaski, które codziennie są wypraszane w naszej parafii. Niedawno przejąłem posługę duchowego opiekuna Apostolstwa Wieczystej Adoracji i z wielkim uznaniem poznaję dzieło, które zainicjował wraz z parafianami mój poprzednik, ks. kan. Jerzy Owsianka” – mówił ks. kan. Jerzy Galiński, proboszcz parafii.

W homilii biskup podkreślał, że ta obecność jest ciągłym wołaniem o prawdziwy kult Chrystusa, który nie chce mieszkać w tabernakulum, ale chce zamieszkać w ludzkim sercu. „Tylko człowiek głębokiej wiary przyjdzie tutaj nocą, aby się modlić i adorować. Tylko człowiek głębokiej wiary trwa zjednoczony przy Chrystusie. On zapala nasze serca, abyśmy chcieli Nim żyć w każdym momencie. Jest dla mnie wielką radością, że w parafii Królowej Apostołów w Ełku od 20 lat jest adoracja całodobowa. To jest coś wspaniałego, a zarazem jest wielkim znakiem czasu, który został dobrze odczytany przez ks. kan. Jerzego Owsiankę i wszystkich, biorących udział w adoracji przez te dwadzieścia lat. Dziękuje wam, ze odkryliście ten skarb i czerpiecie miłość Bożą z samego źródła” - mówił bp Mazur.

Hierarcha wyjaśniał, że w każdym z nas najważniejszym ołtarzem jest nasze serce: „Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu nie trzeba nic robić, tylko w ciszy trwać w obecności Chrystusa. Trwając na adoracji uczymy się miłości. To kontemplowanie oblicza Jezusa Eucharystycznego pozwala nam otworzyć przed Nim serce i modlić się w potrzebach własnych i innych ludzi. Adorując Go w Eucharystii trwamy w Nim”.

Nieustająca adoracja przynosi niezliczone łaski. Biskup Mazur zachęcał, aby zapraszać Matkę Bożą do towarzyszenia nam w naszym czuwaniu z Chrystusem. „Maryja uczy nas wytrwałości w wierze i uczy nas, że można zaufać Bogu, oddając Mu całkowicie do dyspozycji siebie” – wyjaśniał.

„Adorujemy Pana Jezusa w ciszy. Zapraszamy Go do naszej codzienności. Osobista adoracja pogłębia naszą relację z Bogiem, pozwala na zawierzenie mu własnego życia oraz dziękczynienie za otrzymane łaski”; „Nasiąkam ciszą, milczeniem. Gdy adoruję, przenika mnie świadomość, że to nie tyle ja patrzę na Niego, ile raczej On patrzy na mnie – we mnie. Jego patrzenie – to dotykanie mojego serca” - swoim świadectwem dzielą się osoby włączone w Apostolstwo już od lat.

W parafii jest żywy kult bł. Stanisława Papczyńskiego. Warto przypomnieć, że jednym z owoców modlitwy za pośrednictwem o. Papczyńskiego przed Najświętszym Sakramentem w tej parafii był cud uznany przez watykańską Kongregację ds. Świętych, który umożliwił beatyfikację tego marianina. Cud ten, który dokonał się w 2001 r., dotyczył przywrócenia życia dziecku poczętemu, które wcześniej zostało uznane za zmarłe.

Apostolstwo w ełckiej parafii ma swoją strukturę organizacyjną. Funkcję koordynatora pełni proboszcz oraz osoba świecka. Adorujący podzieleni są na cztery grupy. Każda z nich ma swego opiekuna. W każdy II piątek miesiąca jest sprawowana Msza św. o godzinie 18.00 za Dzieło Wieczystej Adoracji. Każdy może też wpisać w Księgę Adoracji swoje intencje, które będą zanoszone przez adorujących. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00 na adorację przychodzą dzieci.

Jubileuszowe dziękczynienie zakończyła wspólna adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Miejsc, w których prowadzona jest całodobowa adoracja, w Polsce jest już dwanaście.

rr / Ełk

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao