Dzień Skupienia nauczycieli w Katowicach

W Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym odbyło się przedświąteczne spotkanie katowickich nauczycieli. Przewodniczył mu bp Grzegorz Olszowski, który w homilii podczas Eucharystii podkreślił, że należy „kochać i wymagać”.

- Należy przyjmować i akceptować podopiecznych takimi jakimi są. Jeżeli będziemy podkreślali tylko wady, to nie pomożemy we właściwym spojrzeniu na siebie. Trzeba dostrzegać także pozytywy – mówił nauczycielom bp Olszowski.

- Dobre słowo może człowieka nieść, może człowiekowi dodawać sił, dodawać mocy. Mówię o tym, ponieważ w dzisiejszej liturgii słowa Pan Bóg kieruje do nas swoje słowo. Pan Bóg dobry, najlepszy pedagog. Mówi: „Nie lękaj się, nie bój się robaczku Jakubie”. To są bardzo ciepłe słowa skierowane do człowieka. Bóg zapewnia nas o tym, że nam towarzyszy – dodał hierarcha.

Pomocniczy biskup archidiecezji katowickiej przypomniał także nauczycielom, że ich praca to powołanie. – To nie jest przypadek, że jesteście nauczycielami – powiedział. Zachęcił także pedagogów do tego, by „nie poddawali się zniechęceniu, nawet jeśli owoców ich pracy nie widać od razu”.

Przed Mszą św. wykład pt. „Człowiek dla Boga ogrodem radości” wygłosił do nauczycieli ks. Krzysztof Sosna z Wydziału Katechetycznego katowickiej kurii. - Wychowanie wymaga osobistego spotkania z mistrzem – mówił.

Podczas wykładu przestrzegał przed różnymi pułapkami współczesnego systemu wychowawczego. – Przesadna technizacja to ślepy zaułek ludzkości, bo nie dba o rozwój człowieka, ale opiera się na środkach zewnętrznych, prowadzi do degradacji świata wartości – powiedział. W tym kontekście zauważył, że „pogubiliśmy świat wartości na rzecz czynników zewnętrznych”.

Jako odpowiedź na problemy współczesnego młodego człowieka oraz jego wychowawcy wskazał ks. Sosna trzy elementy: wskazanie Boga, jako podstawy życia i źródła wartości; spojrzenie nie tylko na teraźniejszość, ale i wieczność; kształtowanie sumienia.

Całość spotkania zakończyło wspólne dzielenie się opłatkiem oraz składanie sobie świątecznych życzeń.

Przedświąteczne spotkanie nauczycieli miasta Katowice jest wieloletnią tradycją. Odbywa się zawsze w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Jest organizowane przez Wydział Katechetyczny katowickiej kurii metropolitalnej we współpracy z duszpasterstwem nauczycieli archidiecezji katowickiej.

ks. sk / Katowice

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao