Dziś o ekumenizmie doktrynalnym na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Celem tej konferencji naukowej jest ukazanie istoty, aktualnych problemów i perspektyw rozwoju ekumenizmu doktrynalnego.

-  Stają państwo przed wielkim wyzwaniem mówienia w prawdzie o prawdzie i o sprawach, które podzieliły chrześcijaństwo w drugim tysiącleciu, mając jednocześnie nadzieję, że w trzecim tysiącleciu pod natchnieniem Ducha Świętego w duchu prawdy i miłości będziemy na powrót jedno - mówił abp Marek Jędraszewski, otwierając na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II konferencję pt. „Ekumenizm doktrynalny - schyłek czy nowy początek?". Jej celem jest ukazanie istoty, aktualnych problemów i perspektyw rozwoju ekumenizmu doktrynalnego.

W słowie wstępnym arcybiskup Jędraszewski przywołał słowa Jana Pawła II zawarte w adhortacji „Ecclesia in Europa", gdzie papież mówił, iż ekumenizm stanowi znak nadziei dla Kościoła i wielki dar Ducha Świętego dla naszego kontynentu.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że przez te 15 lat, które upłynęły od ogłoszenia adhortacji wiele się w świecie zmieniło - mówił metropolita. Przywołał m.in. rok 2016, który na Oxfordzie ogłoszony został rokiem postprawdy. A zatem to narracje i racje mają kształtować życie społeczne a nie obiektywne fakty. Stąd podjęcie zagadnienia o doktrynalnym ekumenizmie stanowi podwójne wyzwanie. Bo tu nie chodzi tylko o to, żeby umieć przekroczyć czysto duchowy czy praktyczny ekumenizm i mieć odwagę, by spotkać się na płaszczyźnie prawdy. (...) Chodzi także o to, żeby umieć i mieć odwagę mówić o obiektywnej prawdzie w świecie, który na prawdę rozumianą jako obiektywna (...) patrzy z wielką podejrzliwością twierdząc, żeby być może jest to zarzewie fanatyzmu, a nawet terroryzmu i przemocy, bo przecież takie hasła często padają dzisiaj w przestrzeni publicznej. A zatem stają państwo przed wielkim wyzwaniem mówienia w prawdzie o prawdzie i o sprawach, które podzieliły chrześcijaństwo w drugim tysiącleciu, mając jednocześnie nadzieję, że w trzecim tysiącleciu pod natchnieniem Ducha Świętego w duchu prawdy i miłości będziemy na powrót jedno, tak jak mówił o tym i o to prosił Apostołów Chrystus na zakończenie Ostatniej Wieczerzy - mówił arcybiskup.

Metropolita życzył obradującym światła Ducha Świętego, bo, jak zaznaczył, wzajemny szacunek już między nami jest, za co trzeba dziękować Panu Bogu.

Konferencję zorganizował Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli różnych denominacji chrześcijańskich, od lat zaangażowanych w dialog ekumeniczny.


źródło: Joanna Adamik - Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej, www.diecezja.pl

video: Katarzyna Katarzyńska - youtube.com - Archidiecezja Krakowska,

Fotorelacja z otwarcia konferencji - fot. Joanna Adamik

« 1 »

reklama

reklama

reklama