Kraków: akcja Rekoprayer – modlitwa za rekolekcje oazowe

Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej zaprasza chętnych do modlitwy za poszczególne turnusy oaz wakacyjnych.

Rejestrując swoją chęć na stronie internetowej www.rekoprayer.pl można wybrać jeden z modlitewnych pakietów przygotowanych przez młodych.

- Jesteśmy przekonani, że wszelkie powodzenie rekolekcji wakacyjnych będzie złożeniem dwóch czynników: profesjonalnego ich przygotowania i przeprowadzenia oraz znacznie ważniejszego – Bożego działania – mówi Krzysztof Płachno, odpowiedzialny za akcję. Modlitwa za oazowe rekolekcje w archidiecezji odbywa się już od kilku lat, ale w tym roku wyjątkowym jest przygotowanie projektu: strony internetowej i modlitewnych pakietów.

Chętne osoby mogą wybrać konkretne stopnie wakacyjnych rekolekcji, za które chcą ofiarować swoją modlitwę według typów: „starter”, „regular worship”, „golder prayer” i „freestyle”. Rozróżnienie dotyczy planowanych modlitewnych praktyk. - Pakiety to pewna forma dodatkowej zachęty do włączenia się w akcję. Zaproponowanie obrania pakietu modlitewnego jest w jakimś stopniu elementem budującym wspólnotę, dającym poczucie, że wiele osób modli się w ten sam sposób. Aby nie wykluczać osób, które nie znalazły wśród próbowanych opcji dla siebie, przygotowaliśmy możliwość zadeklarowania własnej, dowolnej formy modlitwy – opisuje Płachno. - Nie ma także co ukrywać, że nazwy pakietów miały nadać całej akcji odrobiny uśmiechu – dodaje.

O akcji zostali poinformowani w pierwszej kolejności animatorzy, którzy podejmują posługę na tegorocznych rekolekcjach. To m.in. do nich należy zachęcanie kolejnych osób do modlitwy. Przez kilka dni swoją modlitwę zdeklarowano ponad 200 razy. Organizatorzy liczą, że liczba ta co najmniej się podwoi.

- Modlitwa za uczestników i diakonie rekolekcyjne jest bardzo ważna dlatego, że to w rękach Bożych leży władza nadania wysiłkom diakonii i zapałowi uczestników mocy wydania trwałych owoców tego czasu – mówi ks. Artur Głąb, moderator diecezjalnej diakonii modlitwy. Jak zapewnia, wspólna i jednomyślna modlitwa Kościoła jest w oczach Bożych niesłychanie cenna i ważna. - Sam obiecał dać wszystko, jeśli jego uczniowie „zgodnie o coś prosić będą" (por. Mt 18,19) – podsumowuje moderator.

Rekolekcje dla młodzieży Ruchu Światło-Życie odbywają się według stopni Oazy Dzieci Bożych, Oazy Nowej Drogi i Oazy Nowego Życia w zależności od wieku i zaawansowania w formacji uczestników. Pierwszy turnus rozpoczyna się 28 czerwca. Rekolekcje trwają 15 dni – zgodnie z tajemnicami różańcowymi. Drugi turnus wyjazdów zakończy się 1 sierpnia. Rekolekcje prowadzone przez diakonię misyjną Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej w Kenii i Tanzanii odbywać się będą w sierpniu i wrześniu.

eko / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao