Kwiaty dla Niepokalanej! Uroczystości na Jasnej Górze

Poświęcenie nowej sukienki na Cudowny Obraz Matki Bożej, hołd z kwiatów na wzór rzymski w łączności z papieżem Franciszkiem i 65.rocznica Apelu Jasnogórskiego czyli wieczornej modlitwy Polaków, to główne punkty dzisiejszej uroczystości w częstochowskim Sanktuarium.

Uczestniczą w niej tysiące pielgrzymów, którzy specjalnie przybywają, by właśnie tutaj uczcić Niepokalaną.

Nowa sukienka - perłowa - wzorowana jest na tej skradzionej w 1909r. wraz z koronami papieża Klemensa XI. Jest to dar artysty Andrzeja Majewskiego, paulinów i pielgrzymów.

- Ta inicjatywa to dla nas niespodzianka i wielka radość - zapewnia o. Marian Waligóra. Przeor Jasnej Góry podkreśla, że paulini chętnie odpowiedzieli na „ten dar serca” i włączyli się w przygotowanie nowego wotum. W sukienkę oprócz pereł wkomponowane są również biżuteria i inne dary, także współczesnych pielgrzymów. - Wpisujemy w nią nasze intencje: prośby i podziękowania, to z czym przychodzimy do naszej Matki – zauważa o. Przeor.

To dziesiąta z kolei sukienka zdobiąca Cudowny Obraz Matki Bożej. Wszystkie są nie tylko „obiektami” o znaczeniu historycznym, ale przede wszystkim mają silny wyraz daru wotywnego. - Fenomenem pielgrzymowania na Jasną Górę jest przynoszenie różnych darów Matce Bożej, nieraz bardzo osobistych i cennych w naszym życiu, precjozów, które przypominały nam np. naszych bliskich. Przynosimy to Maryi, bo chcemy oddać Jej chwałę. To jest nasz impuls serca - powiedział o. Marian Waligóra.

Poświęcenie nowego wotum odbędzie się dziś a więc w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, którą Jasna Góra przeżywa w łączności z papieżem składając Maryi hołd z białych kwiatów. To nawiązanie do rzymskiego zwyczaju z 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na Placu Hiszpańskim uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Tę tradycję podtrzymują kolejni papieże.

- Chcemy do tego gestu Ojca Świętego nawiązywać, chcemy modlić się za cały Kościół, a zwłaszcza za jego pasterza, papieża Franciszka - powiedział przeor Jasnej Góry. Zwyczaj składania białych kwiatów pod statuą Matki Bożej na placu jasnogórskim została zapoczątkowana w 2009 r., wtedy to poświęcona została nowa figura Maryi Niepokalanej.

Jak co roku w hołdzie Niepokalanej wierni przyniosą białe kwiaty, które złożone zostaną u stóp figury.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 16.15 w Kaplicy Matki Bożej. Po poświeceniu sukienki odbędą się nieszpory, po których w procesji światła wierni przejdą na plac jasnogórski pod figurę Niepokalanej. Tam ok. godz. 17.15 dokonany zostanie akt zawierzenia Kościoła, Ojczyzny i świata. Następnie główny celebrans w koszu drabiny strażackiej zostanie wyniesiony w górę i złoży u stóp figury Maryi Niepokalanej wiązankę białych róż.

It/Jasna Góra it / Częstochowa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama