Purim: jutro rozpocznie się najradośniejsze święto żydowskie

Najradośniejsze ze świąt żydowskich, Purim, rozpocznie się jutro o zachodzie słońca. W atmosferze zabawy i ucztowania, wyznawcy judaizmu wspominają opisane w Biblii zwycięstwo w walce o zachowanie tożsamości.

Święto Purim jest obchodzone na pamiątkę wydarzeń opisanych w Biblii. W dniu święta w synagodze Księga Estery jest odczytywana dwukrotnie (podczas porannego i wieczornego nabożeństwa). Zgodnie z tą historią, Żydzi zamieszkujący Imperium Perskie zostali za pośrednictwem Hamana, doradcy króla Achaszwerosza, skazani na zagładę. Jednak dzięki żonie króla, Żydówce Esterze, Achaszwerosz zmienia zdanie, namaszcza na swojego doradcę zasłużonego dla państwa przywódcę Żydów – Mordechaja i pozwala na zbrojne odparcie zwolenników wcześniejszego doradcy. Sam Haman zostaje skazany na śmierć.

Purim powinien być dniem „uczt i wesela", jako że wszystkie wydarzenia opisane w Księdze Estery odbyły się w atmosferze radości panującej podczas uczty. Zgodnie ze zwyczajem, w wigilię święta Żydzi przychodzą do synagogi w przebraniach, które nawiązują do postaci z Księgi Estery, ale swoboda w wyborze stroju jest bardzo duża. Podczas lektury Księgi Estery używane są kołatki (tzw. gragery), za pomocą których zagłusza się imię Hamana, za każdym razem, gdy zostaje ono wypowiedziane. Jest to tzw. „wymazywanie imienia Hamana”. Po modlitwach grane są przedstawienia purimowe tzw. Purim Szpil, przeważnie pokazujące „w krzywym zwierciadle” historię Estery. Z Purim Szpili wyrosła tradycja teatru żydowskiego, a później żydowskiego filmu.

Tradycyjnym poczęstunkiem purimowym są „uszy Hamana” (humentasze) – słodkie ciasteczka z nadzieniem makowym. Inne popularne potrawy to m.in. pierogi z nadzieniem z mięsa oraz chała purimowa, pieczona z dużą ilością rodzynek.

Święto Purim ma charakter karnawałowy i jest chętnie obchodzone także przez niereligijnych Żydów. Uczestnicy bali purimowych przebierają się za postaci z Księgi Estery. Jako obowiązek religijny tego dnia traktowane jest picie alkoholu, aż do momentu, w którym nie można będzie rozróżnić wznoszonych okrzyków: "Niech będzie błogosławiony Mordechaj" i "Niech będzie przeklęty Haman". Purim jest jedynym świętem, w którym wolno naigrawać się i naśmiewać z wrogów. To czas radości i zabawy, obdarowywania bliskich prezentami.

Ważnym elementem święta jest zbiórka pieniędzy dla biednych. Purim rozpoczyna się na miesiąc przed świętem Pesach, podczas którego każdy Żyd i Żydówka muszą zasiąść do Sederu – uczty paschalnej. Dlatego podczas Purim bardzo ważna jest pomoc najbiedniejszym, by każdego członka społeczności było stać na kolację pesachową.

jk, lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama