Warszawa: spotkanie Polskiego Forum Chrześcijańskiego

Pierwsze spotkanie Polskiego Forum Chrześcijańskiego odbyło się 8 lutego w Warszawie. Zgromadziło ono przedstawicieli Kościoła katolickiego, Polskiej Rady Ekumenicznej (P), Aliansu Ewangelicznego i chrześcijańskich uczelni wyższych.

Forum chce aktywnie uczestniczyć w promocji Biblii Ekumenicznej, współpracować w działaniach ewangelizacyjnych i przygotować lokalne Dni Modlitwy za Kościół Prześladowany.

„Forum Chrześcijańskie gromadzi wokół jednego stołu - na zasadzie partnerstwa - przedstawicieli czterech wielkich nurtów chrześcijaństwa w Polsce. Dwa z nich można określić jako «starsze»: Kościół rzymskokatolicki i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (prawosławni, protestanci, starokatolicy). Dwa «młodsze» nurty to Kościoły zielonoświątkowy i ewangelikalne, zrzeszone w Aliansie Ewangelicznym” - powiedział KAI ks. prof. Andrzej Perzyński, sekretarz Forum.

Pytany o stosunki z PRE podkreślił, że cele Forum i Rady są zbieżne i bliskie. „Forum Chrześcijańskie jest inicjatywą nową i z zasady nie posiadającą struktur formalnych. Polska Rada Ekumeniczna ma swoją długoletnią wspaniałą historię i działa jako stowarzyszenie” - przypomniał sekretarz PFCh.

„Kościoły z Aliansu Ewangelicznego funkcjonują poza oficjalnym, szeroko pojętym dialogiem ekumenicznym. Okazuje się jednak, że odczuwają potrzebę bezpośredniego kontaktu i rozmowy, bo są takie sprawy, w których ważna jest opinia «starszych» Kościołów" - wyjaśnił w rozmowie z KAI bp Marek Kamiński z Kościoła Zielonoświątkowego.

Forum określiło siebie jako „miejsce spotkania, jako ruch chrześcijański, przestrzeń wzajemnego poznawania, chrześcijańskiego współdziałania i wspólnego świadectwa, bez formalnego członkostwa podmiotów zainteresowanych inicjatywami Forum”. Chce się wzorować na działalności istniejącego już od niemal 20 lat Światowego Forum Chrześcijańskiego.

Celem Forum jest stworzenie „otwartej przestrzeni dialogu, w której - w celu wspierania wzajemnego poznania, zrozumienia, szacunku oraz podjęcia wspólnych wyzwań mogą się gromadzić reprezentanci i reprezentantki wszystkich Kościołów chrześcijańskich, teologicznych szkół wyższych i organizacji międzykościelnych”. Elementem łączącym jest „wiara w Trójjedynego Boga i Jezusa Chrystusa jako doskonałego w swej boskości i człowieczeństwie”.

„Prawdziwy dialog nie jest przedsięwzięciem wyłącznie intelektualnym. Może on urzeczywistniać swój najważniejszy cel w przyjaznym spotkaniu, we wzajemnym zaufaniu i pełnym szacunku otwarciu” - czytamy na stronie Forum.

Jedyną strukturę PFCh stanowi Komitet Stały i Sekretarz. W Komitecie Stałym zasiadają przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego w RP, Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie. Sekretarzem jest ks. prof. Andrzej Perzyński z UKSW.

Dzisiejsze spotkanie odbyło się w Centrum Zielonoświątkowym przy ul. Siennej 68/70 w Warszawie z udziałem 9 osób. Kolejne spotkanie zaplanowano na połowę kwietnia. Pod koniec kwietnia przedstawiciele polskiego Forum wezmą udział w III Zgromadzeniu Światowego Forum Chrześcijańskiego w Bogocie.

łg / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama