Warsztaty dla dziennikarzy o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez duchownych

Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne, a także sposoby reagowania mediów były głównym tematem warsztatów zorganizowanych w Warszawie dla dziennikarzy mediów katolickich przez Centrum Ochrony Dziecka.

Zakończone dziś, dwudniowe spotkanie odbyło się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjny Archidiecezji Warszawskiej „Dobre Miejsce” w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. o. dr Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy KEP i dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ks. dr Jan Dohnalik przybliżył dziennikarzom procedury kanoniczne i karne w przypadku wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Szczególną uwagę zwrócił na to, że w centrum każdej sprawy jest zawsze skrzywdzony człowiek. Przedstawił również kroki, które należy podjąć w przypadku podejrzenia o molestowanie nieletnich.

- Ból jest rzeczą naturalną, jeżeli dzieje się coś takiego w Kościele, ale nie możemy ukrywać prawdy. W centrum jest ofiara nadużyć seksualnych - ten, który jest pokrzywdzony, a nie instytucja, sprawca czy przełożony. W centrum jest ofiara, bo w niej jest skrzywdzony Chrystus – podkreślał ks. dr Dohnalik.

Z kolei o. dr Adam Żak SJ dokonał analizy kryzysu wywołanego wykorzystywaniem seksualnym osób małoletnich przez niektórych duchownych. Wskazał diagnozy problemu, powołując się na rozpoznanie dokonane przez trzech kolejnych papieży. – Jan Paweł II rozpoznał globalny charakter kryzysu. Benedykt XVI pogłębił analizę całej sprawy, zarządził wiele wizytacji. Z kolei Franciszek wyszedł nieco dalej, bo uznał to, co zdiagnozowali poprzedni papieże, ale mówi też, że problemem nie są tylko grzeszne czyny niektórych księży, ale również reakcja niektórych władz kościelnych – stwierdził.

Red. Zbigniew Nosowski i red. Joanna Kociszewska w swoich prezentacjach skupili się na roli katolickich mediów oraz sposobach ochrony dzieci przez media.

Warsztaty zakończyło spotkanie z dr Moniką Sajkowska oraz Jolantą Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które omówiły problem wykorzystywania seksualnego dzieci z perspektywy socjologicznej oraz psychologicznej. Dr Sajkowska wskazała, że problem wykorzystywania seksualnego nie pojawił się niedawno, ale to właśnie w ostatnich latach staje się jawny dzięki m.in. interwencji mediów oraz przełamaniu tego tematu jako tabu w społeczeństwie.

Zmarzlik z kolei przybliżyła mechanizmy, które kierują działaniami małoletniego wykorzystywanego seksualnie oraz różne sposoby działania sprawców, którymi posługują się, aby uwieść swoją ofiarę. Wymieniła również grupy, w których najczęściej dochodzi do przestępstw wskazując na pierwszym miejscu rodzinę i krąg osób znajomych dla dziecka.

W warsztatach w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym Archidiecezji Warszawskiej „Dobre Miejsce” w Warszawie wzięło udział ponad 20 dziennikarzy mediów katolickich.

pgo / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama