reklama

XV Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Tradycyjnie już pracownicy i wolontariusze Caritas z całego kraju pielgrzymują do Łagiewnik na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia.

Pod hasłem „Bóg złożył w moje ręce talenty i nie wolno mi ich marnować”, pochodzącym z rachunku sumienia pielęgniarki, opracowanym przez Hannę Chrzanowską, odbyła się w sobotę XV Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Tradycyjnie już pracownicy i wolontariusze Caritas z całego kraju pielgrzymują do Łagiewnik na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia.

W tym roku pielgrzymka przebiegała pod hasłem duchowych przygotowań do beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki, współpracownicy Karola Wojtyły, która zostanie wyniesiona na ołtarze za dwa tygodnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Jak podkreślał kustosz sanktuarium ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, jest ona „wspaniałym wzorem wyobraźni miłosierdzia” dla współczesnego świata i dla wszystkich, którzy angażują się w dzieła miłosierdzia w Kościele.

Dorośli pracownicy i wolontariusze Caritas wysłuchali konferencji o Hannie Chrzanowskiej, wygłoszonej przez Nelę Łabińską z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Młodsi, zrzeszeni w Szkolnych Kołach Caritas, w tym samym czasie obejrzeli w Auli św. Jana Pawła II pantomimę o Hannie Chrzanowskiej, przygotowaną przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas w Krakowie. Następnie wzięli udział w warsztatach ekologicznych.

Centralnym punktem pielgrzymki była msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Obecny był również honorowy kustosz łagiewnickiego sanktuarium bp Jan Zając. Homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. „Ewangeliczna miarą wielkości człowieka jest miara służby bliźniemu, który potrzebuje pomocy” – mówił hierarcha, podkreślając, że z każdym, kto potrzebuje pomocy, utożsamia się sam Jezus.

„Przez wasze talenty i waszą służbę dajecie światu świadectwo, że Bóg jest miłosierny” – zwrócił się bezpośrednio do wolontariuszy i pracowników Caritas bp Szlachetka. Zauważył ponadto, ze znamienną cechą niesienia pomocy jest radość, która towarzyszy temu, kto pomaga, jak i temu, kto tej pomocy doświadcza. Kaznodzieja stwierdził, że to Bóg jest źródłem tej radości.

Według niego, najważniejszą motywacją dzieł miłosierdzia podejmowanych w Kościele jest perspektywa wieczności i radości, która jest wymagająca. „To właśnie chrześcijaństwo inspirowane duchem Ewangelii nauczyło świat troski o ubogich, głodnych, samotnych i pogardzanych przez innych. To chrześcijaństwo nauczyło świat zakładania sierocińców, domów opieki społecznej, przytułków, budowy szpitali. To chrześcijaństwo nauczyło świat zakładania szkół, uniwersytetów. To właśnie chrześcijaństwo przypomina światu o godności i prawach każdego człowieka, niezależnie od rasy, pochodzenia, płci i wieku” – przekonywał kaznodzieja. Dodał, że właśnie chrześcijaństwo nieustannie przypomina światu, że każdy człowiek ma prawo do życia.

Na zakończenie mszy św. słowo do pielgrzymów skierował abp Marek Jędraszewski. „Życzę wam, aby przy wszystkich wielkich i małych, a częstokroć niedostrzeganych dziełach miłosierdzia, jakie pełnicie, towarzyszyło wam przekonanie: idziemy z Chrystusem, idziemy za Nim do domu Ojca bogatego w miłosierdzie, idziemy pełni radości” – mówił metropolita krakowski.

Pielgrzymka zakończy się przejściem do Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie odmówiona zostanie koronka do Bożego Miłosierdzia. Pątnikom towarzyszyła ikona z Syrii jako znak wdzięczności chrześcijan z rejonu konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

md / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama