Ziemia Święta: ekumeniczna pielgrzymka archidiecezji łódzkiej

3 grudnia rozpoczęła się łódzka ekumeniczna pielgrzymka: z Ziemi Obiecanej – z Łodzi do Ziemi Obietnicy...

Celem pielgrzymki jest wspólne nawiedzenie miejsc związanych z chrześcijaństwem oraz wspólna modlitwa w oczekiwaniu na możliwość wspólnego sprawowania sakramentów.

Z inicjatywą wyruszenia na pierwszą ekumeniczną pielgrzymkę do Ziemi Świętej wyszedł ordynariusz łódzki abp Grzegorz Ryś. Dokładnie 13 kwietnia, pod koniec „ekumenicznej Drogi Światła”, która przeszła ulicami Łodzi, w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza duchowni zrzeszeni w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej wraz z przedstawicielem Kościoła katolickiego podpisali wspólny list skierowany do wiernych ich Kościołów, zachęcający do udziału w pielgrzymce.

W opinii pomysłodawcy – abp. Grzegorza Rysia – „pielgrzymka wychodzi naprzeciw temu, jak dziś rozumiemy ekumenizm. W ekumeniźmie istotne jest to, aby każdy z nas niezależnie od tego, w jakim Kościele żyje, najpierw zbliżał się w osobistej relacji do Jezusa. Im bardziej wrócimy wszyscy do tego wydarzenia, jakim jest wydarzenie Paschalne Jezusa Chrystusa: Jego wcielenie, narodzenie, śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, im bardziej każdy z Kościołów głębiej wejdzie w te podstawowe wydarzenia wiary, tym będziemy bliżsi siebie nawzajem”.

Choć nie można mówić o wspólnej celebracji Eucharystii to jednak można wspólnie czytać Ewangelię, szczególnie w tych miejscach, w których działy się zapisane w Niej wydarzenia. Dlatego też plan pielgrzymki przewiduje codzienne wspólne spotkania modlitewne, które będą miały miejsce w Nazarecie, na Górze Tabor, w Cezarei Filipowej, Kafarnaum, nad Jordanem, na Polu Pasterzy i na cmentarzu katolickim na Górze Syjon.

Łódzka ekumeniczna pielgrzymka do Ziemi Świętej to pierwsza tego typu inicjatywa reprezentantów chrześcijańskich Kościołów lokalnych, którzy chcą razem przybyć do źródeł wiary i tutaj czerpać siły do budowania jedności w swoich wspólnotach. W pielgrzymce, która niewątpliwie jest przygotowaniem do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a w dalszej perspektywie do kolejnego już Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, bierze udział blisko 300 osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, polskokatolickiego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego i chrześcijan baptystów. 

Łódzka ekumeniczna pielgrzymka zakończy się 10 grudnia.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama