Zmarł ks. prof. Franciszek Drączkowski

W czwartek 15 marca, w wieku 77 lat, zmarł ks. prof. Franciszek Drączkowski, ceniony patrolog, długoletni wykładowca Wydziału Teologii i pierwszy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Ks. prof. Franciszek Drączkowski urodził się 26 kwietnia 1941 roku w Bydgoszczy-Fordonie. W roku 1966 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1968 roku podjął studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Historii Kościoła KUL. Rok później rozpoczął także równoległe studia z filologii klasycznej, które ukończył w 1973 roku. W tym samym roku obronił pracę doktorską z patrologii i został skierowany na dalsze studia do Rzymu, gdzie w 1975 roku uzyskał licencjat kościelny, a w 1976 roku stopień doktora. Pracę na KUL rozpoczął 1 października 1976 roku w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym. Habilitował się na podstawie rozprawy Kościół – Agape według Klemensa Aleksandryjskiego (wyd. Lublin 1983). W roku 1982 rozpoczął wykłady z patrologii w seminariach duchownych w Lublinie i Pelplinie, rok później także dla studentów teologii KUL. W latach 1983-2013 kierował Katedrą Patrologii. W 1992 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. W latach 1994-1997 był pierwszym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. 

Ks. Franciszek Drączkowski jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym kilkudziesięciu pozycji książkowych. Był promotorem ponad 200 prac magisterskich i 13 rozpraw doktorskich. Pełnił m.in. następujące funkcje: Członka Kolegium Redakcyjnego „Vox Patrum", Członka Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół KUL, Przewodniczącego Wydziału Teologiczno-Kanonicznego Towarzystwa Naukowego KUL, Prodziekana Wydziału Teologicznego (w latach 1990-1993), Przewodniczącego Ogólnopolskiej Sekcji Patrystycznej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej (1990-1996).

Zmarł w Bydgoszczy 15 marca 2018 roku, w wieku 77 lat. 

Msza św. pogrzebowa będzie sprawowana w kościele św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie w środę 21 marca o godz. 11.00, po której nastąpi złożenie ciała do grobu na miejscowym cmentarzu.

--

Katarzyna Bojko, Dział Komunikacji KUL

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama