Caritas Polska dla Migrantów i Uchodźców

Trzecia rocznica programu „Rodzina Rodzinie” jest okazją do przedstawiania programów pomocowych skierowanych nie tylko do ofiar wojny w Syrii, ale też mieszkańców ogarniętego konfliktem Jemenu, Wenezueli czy Ukrainy.

Eksperci Caritas Polska pomagają zarówno w krajach dotkniętych konfliktami jak i w Polsce – tym, którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze swojej ojczyzny. W programie „Halo Polonia” w TVP Polonia gościem specjalnym był ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.


„Zbudowaliśmy unikalne mechanizmy pomocy, dzięki którym Polacy mogą skutecznie okazywać miłosierdzie w najdalszych regionach świata. Nasi rodacy mają niezwykłą wrażliwość na cierpienie innych. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielkiej wędrówki ludów. Rzesze mieszkańców Afryki, Bliskiego Wschodu i innych miejsc różnych części świata, w obawie o życie swoje i najbliższych, zmuszone były opuścić swoje ojczyzny.”

Caritas Polska odpowiada na wezwanie do pomocy migrantom i uchodźcom, którzy znaleźli się w naszej ojczyźnie, m.in. prowadząc w czterech województwach centra wsparcia dla migrantów i uchodźców. Pomagamy im także w różnych częściach globu. W Egipcie – tym, którzy przybyli z Erytrei, Sudanu i Sudanu Południowego. W Dżibuti – uchodźcom z Jemenu. W Wenezueli, Syrii czy na Ukrainie – uchodźcom wewnętrznym. Niebawem rozpoczniemy pomoc uchodźcom z Sudanu Południowego przebywającym w Ugandzie. O działaniach na rzecz migrantów i uchodźców w programie „Halo Polonia” w TVP Polonia mówił ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Los Uchodźców i Migrantów jest ważny dla Papieża Franciszka: “Reakcję na wyzwanie współczesnej migracji można podsumować w czterech czasownikach: przyjmować, chronić, promować i integrować” – czytamy w Orędziu papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy


Działania na rzecz migrantów w Polsce: centra Pomocy Migrantom i projekty pomocowe

Caritas Polska od maja 2018 roku realizuje projekty pomocowe dedykowane migrantom i (na terenie woj. zachodniopomorskiego) uchodźcom. W ramach czterech realizowanych projektów finansowanych z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji powstały Centra Pomocy Migrantom w >>> Szczecinie, Kaliszu, Warszawie i Olsztynie. Centra oferują na co dzień pomoc doradczą konsultantów kulturowych i doradców integracyjnych, doradców zawodowych, psychologów i prawników, a także różnego rodzaju wsparcie socjalno-bytowe (dofinansowanie do najmu mieszkań, pomoc w zakupie leków, drobnych zabiegów medycznych, zakup odzieży, paczki z artykułami higienicznymi). Prowadzone są także kursy adaptacyjne, kursy języka polskiego, a w przypadku projektu realizowanego w woj. mazowieckim działa międzykulturowa grupa taneczna Masovian Inter Dance Folk, dla dzieci, które trenują pod okiem choreografa. W ramach prowadzonych projektów ogółem pomocą zostanie objętych blisko 10 tysięcy osób.

Poza bezpośrednią pomocą dla migrantów, realizowane projekty zakładają również edukację społeczeństwa przyjmującego poprzez szkolenia dla pracowników urzędów dotyczące aspektów pracy z cudzoziemcami oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi. Wśród instytucji i organizacji, które mają kontakt z migrantami, zostaną również rozdystrybuowane podręczniki przybliżające praktyczne aspekty integracji cudzoziemców.

Za granicą

Wśród projektów pomocowych znajdują się m.in.: centrum wsparcia rodziny jako modelu integracji osób przesiedlonych i społeczności przyjmujących na Ukrainie, program edukacyjny dla uchodźców z Erytrei w Kairze, Edukacja na poziomie szkoły średniej dla uchodźców z Erytrei w Kairze, zapewnienie schronienia miejskim uchodźcom syryjskim i najuboższym Jordańczykom w Jordanii, edukacja dla uchodźców i migrantów z krajów afrykańskich w Tel Awiwie oraz posiadający najwyższy budżet projekt pomocy humanitarnej dla przesiedleńców wewnętrznych w ramach programu „Rodzina Rodzinie”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama