Centrum Ochrony Dziecka prosi o 1% podatku

30 kwietnia upływa termin składania zeznań, czyli PIT-37.

Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie, powołane do upowszechnienia w społeczeństwie polskim i w Kościele skutecznych działań przeciw wykorzystaniu seksualnemu małoletnich, prosi o wsparcie w postaci odpisu 1% podatku dochodowego. Można to uczynić za pośrednictwem Fundacji Ignatianum, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000236286. 30 kwietnia upływa termin składania zeznań, czyli PIT-37.

Centrum Ochrony Dziecka można wesprzeć, przekazując na jego działania 1 procent swoich podatków. Można to uczynić za pośrednictwem Fundacji Ignatianum.

Fundacja Ignatianum

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

Bank ING: 28 1050 1445 1000 0090 3005 8565

KRS: 0000236286

Ponieważ Fundacja wspiera różne działania Akademii, dlatego w tym wypadku jako cel szczegółowy należy podać: Centrum Ochrony Dziecka.

Centrum Ochrony Dziecka (COD) powołane do życia przy Akademii Ignatianum w Krakowie przy poparciu Konferencji Episkopatu Polski oraz przełożonych zakonnych, ma na celu wykorzystanie potencjału wydziałów uczelni do przygotowania i upowszechnienia w społeczeństwie polskim i w Kościele skutecznych działań przeciw wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.

"Aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom, nie wystarczą dobra wola i jasne zasady moralne. Trzeba również poznać bliżej, jakie są czynniki ryzyka wewnątrz Kościoła i poza jego strukturami. Trzeba poznać profile i strategie sprawców. Do tego, by walka z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich była skuteczna, potrzebne jest profesjonalne przygotowanie bardzo wielu osób. Przez opracowywanie programów prewencji, szkolenia wolontariuszy i specjalistów chcemy przyczynić się to tworzenia bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży we wszystkich dziedzinach pracy wychowawczej, duszpasterskiej i formacyjnej. Chcemy również dać nasz wkład, by pomoc specjalistyczna dla osób pokrzywdzonych była na coraz to lepszym poziomie" - wyjaśnia COD.

O Fundacji Ignatianum, która wspiera działania COD, można się dowiedzieć pod adresem: fundacjaignatianum.pl

COD, lk / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama