Dzień Dobrego Łotra. Kim był Dobry Łotr?

26 marca wspominamy Świętego Dobrego Łotra. Był on jednym z dwóch łotrów, którzy wisieli na krzyżach obok krzyża Jezusa. 26 marca to także Dzień Modlitw za Więźniów.

Święty Dobry Łotr według apokryficznych pism to św. Dyzma. Jest przykładem na to, że nawet w ostatniej chwili życia, można nawrócić się do Boga i oddać się Jego miłosierdziu - oczywiście mowa tu o nawróceniu szczerym, o skruszonym prawdziwie sercu człowieka, które doświadcza obecności Pana i wierzy w Jego przebaczenie.

O Dobrym Łotrze mowa jest w Ewangelii według św. Łukasza: Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». [Łk 23, 39-43]

Pan Jezus dokonuje tutaj swoistego aktu kanonizacji: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju". Dobry Łotr przegrywa ziemskie życie na swoim krzyżu, ale dzięki obecności Jezusa obok w momencie jego śmierci, wygrywa życie wieczne.

Konferencja Episkopatu Polski w 2009 roku (podczas 347. Zebrania Plenarnego Episkopatu) zdecydowała, że dzień wspomnienia Świętego Dobrego Łotra obchodzony będzie w naszym kraju jako Dzień Modlitw za Więźniów, dlatego warto o nich pamiętać dziś szczególnie w swoich osobistych rozmowach z Bogiem.

« 1 »

reklama

reklama

reklama