Genealogia i ochrona danych osobowych

W czwartek, 14 marca 2019 r. Kościelny Inspektor Ochrony Danych na zaproszenie Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego wygłosił wykład "RODO w Kościele z uwzględnieniem archiwów kościelnych”.

W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił zmiany w prawie powszechnym i kanonicznym związane z przepisami RODO oraz Dekretu KEP o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wskazał na przestrzenie, w których może dochodzi do przetwarzania danych w zakresie objętym wewnętrznym prawem Kościoła.

W swoim wystąpieniu ks. Piotr Kroczek przedstawił także specyfikę przetwarzania danych osobowych w celach archiwalnych, do badań naukowych i genealogicznych oraz konieczność zapewnienia szczególnej ochrony danych przetwarzanych w tych celach. Wskazał także w tym zakresie na gromadzone przez kościoły i inne związki wyznaniowe archiwa stanowiące jednocześnie źródło informacji o wartości historycznej istotne dla dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

Prelegent wskazał także na ograniczenia w prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane w zbiorach archiwalnych. W czasie wykładu poruszone zostały także kwestie praktyczne dotyczące możliwości udostępniania tych zbiorów innym podmiotom. Tematyka spotkania wzbudziła zainteresowanie audytorium co miało wyraz w licznych pytaniach i komentarzach.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama