Kraków: ubierz choinkę dla Jana Pawła II

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie organizują konkurs „Ubierzmy choinkę dla Jana Pawła II”.

Do udziału zaproszone są dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych z klas I-VI.

- Celem wydarzenia jest stworzenie świątecznych ozdób oraz wzbudzenie zainteresowania osobą oraz pontyfikatem św. Jana Pawła II – podkreślają organizatorzy. Zadaniem konkursowym uczestników jest samodzielne stworzenie ozdoby świątecznej w formie zawieszki, którą będzie można udekorować choinkę bożonarodzeniową.

Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie – prace grupowe nie będę oceniane. Chętni mogą zgłosić pracę plastyczną formatu A4 lub mniejszego w formie zawieszki (także przestrzennej), stworzonej dowolną techniką. Organizatorzy proszę jedynie o nieużywanie materiałów sypkich, kruchych, oraz plasteliny.

Pracę wraz z metryczką, zapakowane do podpisanej teczki/koperty/paczki, należy nadesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera bądź przynieść osobiście do siedziby organizatora: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków. Konieczny jest dopisek: „Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II”.

Autorzy zwycięskich ozdób otrzymają nagrody rzeczowe. Co ważne, wybrane przez jury prace udekorują choinkę w Sanktuarium im. Jana Pawła II w Krakowie. Prace wraz z metryczką (ten załącznik wraz z regulaminem konkursu dostępne są na stronie www.idmjp2.pl) muszą dotrzeć do Instytutu do 11 grudnia.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

luk / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao