Ostrołęka: XVI Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne

W dniu dzisiejszym kończy się w Ostrołęce XVI Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne

Wzięło w nim udział ponad 1500 wiernych z Ostrołęki i okolicznych diecezji. Spotkanie trwało 3 dni, z których każdy poświęcony był osobnemu tematowi. W piątek konferencje, warsztaty i wspólna modlitwa dotyczyła zagrożeń duchowych. Mowa była m.in. o uzależnieniach i współuzależnieniach, duchowym lenistwie, lęku i grzechach języka, niszczących relacje we wspólnocie. Konferencje wygłosili ks. Marek Wasag, o. Andrzej Bielat OP oraz o. Michał Murzyn OP.

Sobota była poświęcona tematowi „Kocham siebie, kocham ciebie”. Mowa była o samoakceptacji jako koniecznym warunku wyjściowym dla miłości bliźniego. Chodziło o przyjęcie swego istnienia i obdarowania, nie lekceważąc jednocześnie własnych słabości i obszarów, które wymagają przepracowania. W tym dniu konferencje prowadzili Monika i Marcin Gajdowie, ks. Stanisław Tokarski i o. Andrzej Bielat OP. Wieczorem, w święto Ofiarowania Pańskiego, mszę dla zgromadzonych odprawił bp. Stanisław Stefanek. Jednym z wątków homilii była chrześcijańska odpowiedź na „hejt”, powszechną brutalizację życia społecznego. Jako uczniowie Chrystusa musimy iść drogą wskazaną przez Niego – drogą miłości, która pozwoliła się przybić na krzyż, która jest skłonna przyjmować cierpienie i trud, a nie zrzucać go na ramiona innych. Z drugiej strony biskup zwrócił też uwagę  na to, że wiele osób mających pretensje do Kościoła, że „milczy w sprawie hejtu”, jednocześnie odmawia mu prawa do uczestniczenia w życiu publicznym. Jeśli chcemy mieć wpływ na społeczeństwo, musimy być w nim obecni.

Tematyka niedzieli była związana z naszym życiem w ramach wspólnoty Kościoła. Temat „Kościół – nasz dom” ukazany był w konferencjach wygłoszonych przez Macieja Górnickiego, Danutę Zajkowską, ks. Andrzeja Brzozowskiego. Na praktyczną stronę zaangażowania świeckich, a zwłaszcza na wrażliwość miłosierdzia, skierowała uwagę konferencja wygłoszona przez s. Margaretę oraz ks. Adama Jabłońskiego. S. Margareta opisała działalność swego zgromadzenia, w szczególności w ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Niegowie. Podkreśliła godność osób niepełnosprawnych, które niestety często traktowane są w naszym społeczeństwie w sposób przedmiotowy. W ośrodku prowadzonym przez siostry tworzona jest atmosfera rodzinna, a każdemu z niepełnosprawnych poświęcana jest osobna uwaga, a jego indywidualne potrzeby i pragnienia – uwzględniane przez całą domową wspólnotę.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao