Płock: 100 lat temu ks. Ignacy Lasocki zakładał Polski Czerwony Krzyż

Płocki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął obchody 100-lecia działalności.

Organizacja powstała w mieście w 1919 roku, po zakończeniu I wojny światowej, kiedy płocczanie borykali się z biedą, głodem i chorobami. Pierwszym prezesem PCK był ks. prał. Ignacy Lasocki, płocki społecznik. Rok 2019 jest w mieście Rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Płock jest jednym z tych miast w Polsce, gdzie 100 lat temu najwcześniej powstał oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Jubileuszowe obchody zainaugurowano podczas konferencji prasowej w Domu Darmstadt w Płocku. Przypomniano historię płockiego PCK, jego dokonania i aktualne akcje.

Prezes płockiego oddziału rejonowego PCK, Ewa Domosławska, powiedziała, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 18 stycznia 1919 r. w warszawskim hotelu Bristol pod patronatem Heleny Paderewskiej zebrała się grupa działaczy, która powołała Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża – od 1927 r. działające jako Polski Czerwony Krzyż. Dodała, że w Płocku struktury stowarzyszenia zawiązały się w marcu 1919 r.

Przypomniała również, że płocki PCK już w sierpniu 1920 r. czynnie uczestniczył w wydarzeniach związanych z obroną miasta przed wojskami bolszewickimi. Za okazaną wówczas ofiarność lokalne struktury tej organizacji zostały wyróżnione specjalną odznaką – Krzyżem za Męstwo i Odwagę 206 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej i Obrony Płocka.

Warto wiedzieć, że pierwszym prezesem PCK w Płocku był ks. prałat Ignacy Lasocki (1860 - 1933) – wielki społecznik i filantrop, publicysta i teolog. Między innymi w 1907 r. założył Płockie Towarzystwo Pomocy dla Uczącej się Młodzieży, zarejestrowane jako Towarzystwo Dobroczynne „Opieki św. Stanisława Kostki”.

W zakupionych przez siebie budynkach po koszarach rosyjskich w Alejach Jachowicza ks. Lasocki założył zakład nazwany „Stanisławówką”, gdzie pomagano materialnie i duchowo ubogim dzieciom i młodzieży. Później działalność tego kapłana kontynuowali księża salezjanie. Ks. prałat Ignacy Lasocki, ze względu na swoje zaangażowanie społeczne, uważany jest za jednego z najwybitniejszych płocczan.

Organizatorzy spotkania przypomnieli gościom, że w okresie 20-lecia międzywojennego Czerwony Krzyż w Płocku otwierał Stacje Kropli Mleka, Stacje Pogotowia Ratunkowego, prowadził działalność edukacyjną, szkolił siostry PCK, organizował szkolne koła PCK. W 1972 r. w mieście powstał pierwszy klub Honorowego Dawstwa Krwi. Płocki PCK angażował się też w pomoc internowanym w czasie stanu wojennego, a w okresie wielkiej powodzi w 1982 r. prowadził sześć magazynów z darami na terenie miasta.

Obecnie PCK m.in. organizuje akcje poboru krwi, opiekę nad chorymi i starszymi w ich domach, prowadzi magazyny pomocy doraźnej, świetlice środowiskowe, dom seniora, inicjuje akcje pomocowe i realizuje programy edukacyjne. Za swoje dokonania organizacja otrzymała tytuł „Godni naśladowania”.

Uczestnicy jubileuszowego spotkania PCK mogli także obejrzeć wystawę, prezentującą najważniejsze wydarzenia z jego historii PCK. W ramach obchodów wydana została też jednodniówka „1919-2019 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”, z najważniejszymi wydarzeniami z jego historii.

Przedstawiono także program kolejnych wydarzeń rocznicowych m.in. kwestę uliczną w Światowym Dniu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Płock finał krajowy ogólnopolskich mistrzostw pierwszej pomocy PCK, Dzień Młodzieży PCK z zapaleniem iluminacji świetlnej w formie Czerwonego Krzyża na Ratuszu, posadzenie dębu na 100-lecie organizacji.

Decyzją rady miasta Płocka rok 2019 jest w mieście Rokiem Polskiego Czerwonego Krzyża.


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao