Sprawozdanie z zebrania Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W dniach 9-10 września 2019 roku odbyło się kolejne zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Miejscem zebrania był gmach Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej w Nowym Opolu. Pracami kierował bp pomocniczy diecezji świdnickiej Adam Bałabuch - przewodniczący komisji.

Po modlitwie ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC odczytał protokół poprzedniego zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. Następnie podjęto dyskusję nad aktualnymi zagadnieniami liturgicznymi (obrzęd chrześcijańskiego wtajemniczenia dzieci w wieku przedszkolnym, dyskusja nad projektem Modlitewnika katolickiego). W dalszej części kontynuowano tłumaczenie tekstów Mszału rzymskiego (Msze wotywne).

Z kolei członkowie komisji omówili wiele zagadnień dotyczących liturgii (kwestia języka liturgicznego, zasady pisowni). Spotkanie zakończono modlitwą.

Drugi dzień zebranie rozpoczął się wspólną modlitwą. Podjęto dyskusję nad kolejnymi kwestiami liturgicznymi (poprawność sprawowania Eucharystii transmitowanych w telewizji, przestrzeganie obowiązujących norm liturgicznych, teksty dotyczące liturgii z udziałem głuchoniemych, zagadnienia dotyczące Mszy świętej z udziałem dzieci: kwestia przygotowania Lekcjonarza dla tych celebracji).

W dalszej części zebrania podjęto prace nad tłumaczeniem kolejnych tekstów Mszału rzymskiego (okres Wielkiego Postu od Środy Popielcowej).

Kolejne zebranie odbędzie się w dniach 4-5 listopada br. w Warszawie.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama