Zakończyło się 143. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

W Warszawie zakończyło się dwudniowe (15-16 października) zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, ale również formacyjny.

Przewodniczący Konferencji o. dr Janusz Sok CSsR zdał sprawozdanie z działalności Konferencji za lata 2016-2019. Uczestnicy zebrania wysłuchali ponadto informacji z działalności Forum Współpracy Międzyzakonnej i relacji Komisji Rewizyjnej o stanie administracji Konferencji.

Pierwszego dnia została wybrana nowa konsulta (zarząd) i nowa komisja rewizyjna na lata 2019-2022.

W pierwszym głosowaniu na kolejną trzyletnią kadencję przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce został wybrany prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok CSsR. Jego zastępcą został generał paulinów o. Arnold Chrapkowski OSPPE.

Pozostałymi członkami konsulty zostali: prowincjał dominikanów o. Paweł Kozacki OP, prowincjał krakowskich franciszkanów o. Marian Gołąb OFMConv, generał michalitów ks. Dariusz Wilk, prowincjał pallotynów o. Zenon Hanas SAC, brat starszy albertynów br. Franciszek Grzelka Alb, prowincjał poznańskich franciszkanów o. Bernard Marciniak OFM i prowincjał augustianów o. Wiesław Dawidowski OSA.

Podczas obrad została też wybrana nowa Komisja Rewizyjna. Tworzyć ją będą: prowincjał karmelitów bosych o. Tadeusz Florek OCD, wikariusz generalny chrystusowców ks. Bogusław Burgat SChr i prowincjał oblatów Maryi Niepokalanej o. Paweł Zając OMI.

Generałowie, opaci, prowincjałowie, inspektorzy i wizytatorzy wysłuchali kilku wystąpień zaproszonych gości.

Pallotyn ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w swoim wystąpieniu mówił o przygotowywanym badaniu dotyczącym sfery seksualności w życiu osób konsekrowanych. Celem tego badania jest uzyskanie praktycznej wiedzy, służącej tworzeniu skutecznych programów formacyjnych.

Przewodniczący Podkomisji ds. mediów o. Jan Maria Szewek OFMConv przedstawił roboczy dokument zatytułowany „Zasady obecności i komunikacji osób konsekrowanych w internecie”. Po dyskusji został on przyjęty przez wyższych przełożonych na rok „ad experimentum”.

Bogdan Plata mówił przełożonym o bezpiecznym gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych w zgromadzeniach zakonnych i poszukiwaniu wspólnych rozwiązań informatycznych dla zakonów w Polsce.

Prawnik, redemptorysta o. prof. Marek Saj CSsR przedstawił informacje na temat praktyki mszy św. wieczystych, a klaretyn o. Marek Jeżowski CMF zaprosił do współpracy z kwartalnikiem „Życie Konsekrowane”.

Na spotkanie z zakonnikami przyjechał przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego o. bp Jacek Kiciński z Wrocławia. W okolicznościowym słowie powiedział, że osoby powołane do życia zakonnego są zobowiązane do nieustannego poszukiwania Bożego oblicza.

„Całe nasze życie zakonne to jedno wielkie poszukiwanie oblicza Boga. A skoro znajdziemy oblicze Boga, to potrzeba nam zatrzymania i kontemplacji. Z kontemplacji rodzi się miłość, zaufanie, wiara i nadzieja” – przekonywał. Bo zdaniem ojca biskupa „droga życia konsekrowanego to: kochać, wierzyć, ufać, mieć nadzieję i być”.

„Doświadczając Bożej obecności stajemy się orędownikami Bożej miłości w świecie. Swoim życiem uczymy innych jak wierzyć, ufać i jak żyć nadzieją na lepsze jutro” – dodał.

Każdy dzień obrad zakonnicy rozpoczynali od wspólnej Liturgii Godzin i medytacji. W pierwszym dniu obrad wyżsi przełożeni wysłuchali medytacji o. Wiesława Wiśniewskiego z Towarzystwa Ducha Świętego o działaniu Ducha Świętego w Kościele, a w drugim – werbisty o. Henryka Szymiczka SVD o misyjnym doświadczeniu Kościoła w Azji.

Źródło: jms / BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama