Święty Krzyż: trwa odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego

W kolejnym dniu trwającego od niedzieli odpustu ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego pielgrzymowali rolnicy, ogrodnicy, sadownicy, plantatorzy i sadownicy.

W świętokrzyskiej bazylice, w liturgiczne święto św. Stanisława Kostki - patrona Polski, Eucharystii odpustowej w intencji ludzi pracy przewodniczył ks. Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej.

O. Marian Puchała OMI, superior świętokrzyskiej wspólnoty zakonnej, witając pielgrzymów zgromadzonych na liturgii, zwrócił uwagę na to, że w czasie pandemii, przybyli na doroczny odpust jedynie przedstawiciele rolników, ogrodników, sadowników, plantatorów oraz pszczelarzy. – Wiemy, że dziś, w dobie pandemii, nie może być nas tutaj wielu. Wy jesteście reprezentantami tych, którzy pracują na roli. Cieszymy się z waszej obecności – powiedział duchowny.

Bp Marian Florczyk w swym kazaniu, nawiązując do biblijnego opisu stworzenia świata oraz człowieka, przypomniał, że człowiek swoją pracą ma czynić świat piękniejszy. – Bóg postawił człowiekowi jeden warunek do spełnienia. Człowiek ma uszanować to, co należy do do Boga. A niewiele Bóg zostawił dla siebie. Zostawił drzewo z jego owocami. Niestety obdarowany człowiek chciał być równy Bogu. Zapragnął tego pod wpływem kuszenia księcia szatana. Nie uszanował człowiek własności Boga. Bóg wówczas zmienił plany dotyczące ziemi i człowieka. Tym planom nadał inny kierunek, przepowiadając przyszłość życia ludzkiego na ziemi – mówił kaznodzieja.

Biskup zwrócił uwagę na to, że Bóg choć wypowiedział bardzo trudne słowa: "Przeklęta niech będzie ziemia, cierń i oset będzie rodziła człowiekowi", nie przeklął człowieka, ale nadał mu obowiązek pracy.

Wy najbardziej znacie doświadczenie tego, co zostało przewidziane przez Boga, bo waszym podstawowym warsztatem jest ziemia. Wy wszyscy tu obecni, jesteście osadzeni na ziemi jak we własnym domu, znacie każdy jej zagajnik, każde prawo ziemi. Wy jesteście najbliżej świata natury i przyrody. To wy znacie doskonale rytm ziemi. Ta ziemia jest waszą i naszą Matką

Na zakończenie Mszy świętej bp Marian Florczyk udzielił wszystkim błogosławieństwa Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Rektor bazyliki o. Krzysztof Czepirski OMI przechodząc nawą główną bazyliki błogosławił tymi samymi relikwiami tych, którzy modlili się w ławach kościoła. W godzinach popołudniowych, na krużgankach klasztornych odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Odpust zakończy się 20 września. Eucharystia odpustowa przy ołtarzu polowym sprawowana będzie w intencji ludzi starszych i chorych. Udzielany będzie także sakrament namaszczenia chorych na wszystkich sprawowanych Mszach św.

Organizatorami wielodniowego odpustu są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, kustosze Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Inicjatorem założenia opactwa benedyktyńskiego był  Bolesław Chrobry w 1006 r.  Przechowywane są w nim Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Od X w. do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

apis / Święty Krzyż

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama