[Tylko w Opoce] Z głębi naszych serc: fragmenty po polsku

Książka Benedykta XVI i kard. Roberta Saraha stała się głośną, zanim została opublikowana. Opoka publikuje urywki myśli autorów.

Ksiądz powinien być czujny. Musi stać na straży wobec sił zła. Musi podtrzymywać wiarę ludzkości w Boga. Musi mieć się na baczności w codziennym życiu.
Papież emeryt Benedykt XVI

Istnieje związek ontologiczno-sakramentalny między kapłaństwem a celibatem. Umniejszenie wspomnianego związku spowoduje zdeprecjonowanie dorobku Soboru i papieży Pawła VI, Jana Pawła II i Benedykta XVI.
Kardynał Robert Sarah

Wyświęcenie żonatych mężczyzn pozbawiłoby nowo powstające Kościoły doświadczenia obecności i nawiedzenia Chrystusa danego i oddanego w osobie celibatariusza.
Kardynał Robert Sarah

Kapłaństwo Jezusa Chrystusa wprowadza nas w życie, które polega na stawaniu się jednością z Nim i na odrzuceniu wszystkiego, co do nas należy. Taki jest fundament dla księży i wymóg celibatu.
Papież emeryt Benedykt XVI

Codzienna celebracja Eucharystii, która implikuje niekończący się stan służby Bogu, rodzi spontanicznie niemożliwość związku małżeńskiego.
Papież emeryt Benedykt XVI

Kościół potrzebuje tylko mężczyzn, którzy go kochają miłością Chrystusa Oblubieńca. Kościół pozbawiony księży w celibacie nie będzie miał świadomości, iż pozostaje Oblubienicą Chrystusa.
Kardynał Robert Sarah


Źródło: Oficjalny profil Twitter kard. Roberta Saraha: twitter.com/Card_R_Sarah; Tłum.: Elżbieta Regulska-Musiał

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama