Wrocław: Wigilia Pięćdziesiątnicy według dawnych rytuałów z chrztem dorosłego

Wigilia Zesłania Ducha Świętego we wrocławskim kościele NMP na Piasku celebrowana będzie wyjątkowo uroczyście, według dawnych rytuałów sprzed zmian papieża Piusa XII, na co uzyskano zgodę Watykanu. Podczas liturgii, w nawiązaniu do dawnej tradycji, ochrzczony zostanie dorosły.

- Wigilia Pięćdziesiątnicy jest w naszej diecezji obchodzona uroczyście przez wiele wspólnot. Czuwania od wielu lat odbywają się w kościołach parafialnych i wspólnotach charyzmatycznych, biorą w nich udział biskupi. Te nabożeństwa i czuwania przybierają różną formę. Od kiedy Benedykt XVI wprowadził do zwyczajnej formy rytu rzymskiego Mszę świętą z rozbudowaną liturgią słowa z okazji Wigilii Pięćdziesiątnicy, coraz więcej kościołów w naszej diecezji decydowało się na organizację tej celebracji – opowiada w rozmowie z KAI Maciej Rumin, wrocławski ceremoniarz liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej włącza się w to diecezjalne oczekiwanie na Pięćdziesiątnicę, celebrując Wigilię Zesłania Ducha Świętego jeszcze sprzed zmian papieża Piusa XII, na co uzyskano specjalną zgodę ze Stolicy Apostolskiej.

Obrzędy chrztu w dawnej liturgii Wigilii Pięćdziesiątnicy nawiązują do tradycji sięgającej starożytności. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa dwie uroczystości: Zmartwychwstanie i Pięćdziesiątnica były czasem, kiedy przyjmowano do Kościoła nowych członków, udzielano chrztu świętego. Dzieje Apostolskie wspominają o tym, że kiedy Duch Święty zstąpił na zebranych w Wieczerniku Apostołów, przyłączyło się do nich trzy tysiące osób, które przyjęły chrzest.

"Pamięć o tym wydarzeniu przetrwała w Kościele i przez wieki udzielano Chrztu w Wigilię Zmartwychwstania oraz w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. O tej praktyce wspominają w swoich pismach np. papieże z pierwszych wieków chrześcijaństwa: św. Syrycjusz i św. Leon I. Nie ma zatem wątpliwości, że to bardzo stara tradycja – wyjaśnia Maciej Rumin.

Te zależności stoją za podobieństwem Wigilii Pięćdziesiątnicy do Wigilii Paschalnej – rozbudowana liturgia słowa, liturgia chrzcielna z poświęceniem wody, chrztem i bierzmowaniem, a na końcu uroczysta Msza święta. Podobnie jak na Wigilię Paschalną, wierni przynoszą ze sobą na liturgię świece.

W tym roku we Wrocławiu podczas tej liturgii ochrzczony zostanie dorosły katechumen. „Przed rozpoczęciem właściwej celebracji kapłan wprowadzi katechumena do kościoła. Nad kandydatem do chrztu odmawia się szereg modlitw, w tym egzorcyzm, a następnie przekracza on próg świątyni, gdzie oczekuje na chrzest” – informuje wrocławski ceremoniarz.

Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu schola intonuje Psalm 41, mówiący o łani pragnącej wody ze źródła. Następnie ma miejsce chrzest i bierzmowanie.

Tegoroczny katechumen Patryk Ryncarz do chrztu przygotowywał się w katechumenacie prowadzonym przez wrocławskich ojców dominikanów. - Zależało mi na chrzcie w starym rycie, ponieważ właśnie podczas uczęszczania na Msze, które odprawiane były w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, poczułem silne przywiązanie do piękna i wzniosłości liturgii trydenckiej i tradycji Kościoła katolickiego – wyznaje w rozmowie z KAI tegoroczny katechumen Patryk Edward Ryncarz.

Cała liturgia stanowi również głęboką katechezę o Duchu Świętym. „Wieczorna wigilia skupia się na działaniu Ducha Świętego w duszy człowieka poprzez sakramenty chrztu i bierzmowania. W liturgii świątecznej, odprawianej w niedzielę; na pierwszym planie mamy samo wydarzenie zesłania Ducha na Apostołów w Wieczerniku i dary, których Pocieszyciel udziela Kościołowi. Przyglądając się szczegółowo czytaniom i modlitwom, możemy zobaczyć, jak Kościół odkrywa przed nami prawdę o działaniu Ducha Świętego w życiu ochrzczonych” – tłumaczy ceremoniarz.

- To dość długie obrzędy, na pewno wymagające cierpliwości. Jednak ich przebieg daje bardzo dużo przestrzeni na wyciszenie, osobistą modlitwę, wsłuchanie w śpiew słowa Bożego i tekstów liturgicznych. Kiedy człowiek zanurzy się w modlitewnym skupieniu, czas naprawdę szybko mija, możemy się oderwać choć na krótki czas od zgiełku codziennego życia i zwrócić swoje serce ku Panu – mówi Maciej Rumin, dodając, że taka forma liturgii aktualnie cieszy się dużym zainteresowaniem ludzi młodych.

Liturgia celebrowana będzie w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu o godzinie 19:30, poprzedzi ją obrzęd wprowadzenia katechumena o 19:10. Wrocławskie duszpasterstwo cieszy się posługą aż trzech schól gregoriańskich, organizatorzy zapewniają, że muzyczny poziom liturgii będzie wysoki.

Dla wiernych przygotowano specjalne książeczki z tekstami liturgii w wersji elektronicznej oraz papierowej.

dg / Wrocław

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao