Poznań: Kuria nie może wydać Sądowi akt, których nie ma

Kuria nie posiada dokumentów, których wydania domaga się Sąd. Rozumiemy i popieramy potrzebę rzetelnego wyjaśnienia sprawy, ale jedyną drogą ich pozyskania jest zwrócenie się Sądu do Stolicy Apostolskiej w trybie międzynarodowej pomocy prawnej – czytamy w komunikacie Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

To odpowiedź na postanowienie Sądu Rejonowego w Chodzieży, który domaga się akt procesowych należących do Kongregacji Nauki Wiary.

Postanowienie Sądu doręczono do Kurii Metropolitalnej 8 listopada. Zostało ono szczegółowo zreferowane przez „Gazetę Wyborczą” kilka dni wcześniej, pomimo, że było wydane po rozpoznaniu sprawy na niejawnym posiedzeniu Sądu.

„Archidiecezja poznańska nie ma żadnej korzyści w nieudostępnianiu akt procesowych osoby, która wywołała publiczne zgorszenie wspólnoty Kościoła. W wyniku działań Kurii podjęto postępowanie karno-administracyjne i wydano orzeczenie o wydaleniu ze stanu kapłańskiego” – czytamy w komunikacie Kurii.

Oświadczenie przypomina, że przestępstwa przeciwko VI przykazaniu Dekalogu, gdy dotyczą poszkodowanych poniżej 18. roku życia, zastrzeżone są Kongregacji Nauki Wiary, i zgodnie z prawem po zakończeniu postępowania „wszystkie akta sprawy powinny być z urzędu jak najszybciej przesłane do Kongregacji Nauki Wiary”.

„Akta ww. postępowania karno-administracyjnego zostały w całości przekazane Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie w grudniu 2018 r.” – czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do argumentów Sądu Kuria zauważa, że powoływanie się na kanon 1719 Kodeksu prawa kanonicznego jest nieadekwatne, bo nakazuje on przechowywanie w tajnym archiwum Kurii akt wstępnego dochodzenia kanonicznego jedynie, gdy nie zostaje wszczęty proces karny. Tymczasem w chwili jego podjęcia, dokumentacja dochodzenia wstępnego stała się automatycznie materiałem dowodowym, przekazanym w całości Stolicy Apostolskiej.

„Bezkrytycznie powielane w mediach informacje o przetrzymywaniu w Kurii jakiegoś obszernego dossier i innych tajnych dokumentów są nieprawdziwe. Kuria nie może wydać akt, których nie ma” – podkreśla komunikat Kurii.

Odpowiedź Kurii Metropolitalnej w Poznaniu została przesłana do Sądu Rejonowego w Chodzieży 15 listopada, a 18 listopada wpłynęło potwierdzenie jej doręczenia.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao