W sobotę 20 listopada beatyfikacja ks. Jana Franciszka Machy

W sobotę 20 listopada o godz. 10 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy. Uroczystej Mszy przewodniczył będzie kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Liturgia zostanie odprawiona w językach łacińskim i polskim. Obrzęd beatyfikacyjny nastąpi zaraz po odśpiewaniu „Kyrie”. Rozpocznie go prośba metropolity katowickiego do papieża Franciszka o wpisanie do grona błogosławionych Czcigodnego Sługi Bożego Jana Franciszka Machy. Abp Skworc złoży ją na ręce delegata papieskiego – kard. Marcello Semeraro. Kluczowy moment obrzędu beatyfikacyjnego nastąpi po odczytaniu przez postulatora – ks. dr hab. Damiana Bednarskiego, prof. Uniwersytetu Śląskiego – biografii ks. Jana Franciszka Machy. Wówczas z mandatu Ojca Świętego Franciszka odczytany zostanie list apostolski, którym papież wpisze Czcigodnego Sługę Bożego Jana Franciszka Machę do grona błogosławionych. Formułę beatyfikacyjną wygłosi najpierw w języku łacińskim delegat papieski – kardynał Marcello Semeraro, a następnie w języku polskim odczyta ją kanclerz Kurii Metropolitalnej – ks. Jan Smolec.

Po odczytaniu formuły beatyfikacyjnej nastąpi odsłonięcie wizerunku błogosławionego Jana Franciszka Machy pędzla prof. Antoniego Cygana, byłego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Do prezbiterium zostaną wniesione relikwie przez rodzinę nowego błogosławionego. Są to: ostatni list do rodziców i rodzeństwa napisany przez ks. Jana Machę na krótko przed śmiercią, wykonany przez  niego własnoręcznie różaniec  oraz poplamiona krwią chusteczka.

Podczas beatyfikacji zabrzmi Missa Ioannis Pauli Secundi tyskiego kompozytora Henryka Jana Botora. Po raz pierwszy kompozycja ta została wykonana w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Przed Mszą świętą o godz. 9 rozpocznie się czuwanie modlitewne przygotowane m.in. przez Stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia oraz Teatr Cordis z Jastrzębia Zdroju. Na zakończenie zabrzmi utwór muzyczny na organy i skrzypce skomponowany specjalnie na tę okazję przez prof. Juliana Gembalskiego. Do jego wykonania użyte zostaną skrzypce, na których miał grać Sługa Boży ks. Jan Franciszek Macha. Instrument został gruntownie odrestaurowany w Artystycznej Pracowni Lutniczej Aleksandry i Arkadiusza Gromków w Katowicach.

Dla wiernych katedra będzie otwarta od godz.8. Wewnątrz świątyni wyznaczono sektor dla zaproszonych gości, pozostałe miejsca – siedzące i stojące – są przeznaczone dla wszystkich chcących wziąć udział w uroczystości. „Zachęcamy do wcześniejszego przybywania i zajmowania dostępnych miejsc” – mówi ks. dr Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej. Organizatorzy zadbali także o telebimy umożliwiające uczestnictwo wszystkim, którzy nie zmieszczą się w katedrze. „Pierwszy ustawiony będzie w kościele akademickim w podziemiach katedry, drugi na placu im. św. Jana Pawła II przed katedrą” – dodaje rzecznik.

Organizatorzy proszą, by na uroczystość beatyfikacyjną udać się komunikacją miejską. Dla  osób, które zdecydują się na przyjazd samochodami dostępne będą parkingi w rejonie Placu Sejmu Śląskiego oraz centrum handlowego „Belg”. Nie będzie możliwości zaparkowania pojazdów w pobliżu katedry na ulicach: Wita Stwosza, Plebiscytowej, Powstańców, Domina i Czempiela.

Ponadto uczestnicy liturgii proszeni są o przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych: dezynfekcja rąk (przy wejściu do katedry), zasłanianie ust i nosa maseczką, odpowiedni dystans – apeluje w imieniu organizatorów rzecznik.

ks. Rafał Skitek /Radio eM Katowice

--

Sługa Boży ks. Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w tradycyjnej śląskiej rodzinie Pawła Machy i Anny z domu Cofałka w Chorzowie Starym. Miał dwie siostry i brata. W rodzinie nazywano go zdrobniale „Hanikiem”. Udzielał się w harcerstwie i sporcie. Działał również w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. W 1934 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 czerwca 1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Adamskiego w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Po dwumiesięcznym zastępstwie w rodzinnej parafii objął 10 września stanowisko wikarego przy kościele parafialnym św. Józefa w Rudzie Śl. Tam nawiązał łączność z tajną organizacją i rozwinął ożywioną działalność charytatywną wśród rodzin polskich, dotkniętych skutkami i okupacji. 5 września 1941 r. ks. Jan Macha został aresztowany przez gestapo na dworcu w Katowicach. Znaleziono przy nim listę osób, którym on i jego współpracownicy pomagali oraz inne dokumenty wskazujące, że zbierali pieniądze i przekazywali je potrzebującym. Lista była jednym z głównych dowodów w późniejszym śledztwie i procesie całej grupy. 17 lipca 1942 odbyła się przed sądem doraźnym w Katowicach krótka rozprawa, na której ks. Macha i współpracujący z nim kleryk Guertler skazani zostali na śmierć przez ścięcie.  Wyrok wykonano 3 grudnia 1942 w katowickim więzieniu. Ciała ks. Machy nigdy nie wydano rodzinie, najprawdopodobniej zostało spalone w obozie koncentracyjnym Auschwitz. W liście napisanym kilka godzin przed egzekucją ks. Macha prosił rodzinę, aby urządziła mu na cmentarzu „cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie «Ojcze nasz»”. Jego prośba została spełniona po latach, kiedy z inicjatywy kolegów rocznikowych w październiku 1951 r. powstał symboliczny grób ks. Jana na starym cmentarzu parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny ks. Jana Machy rozpoczął się w 2013 r. i trwał do 5 września 2015 roku. Następnie dokumentacja została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 marca 2016 akta sprawy zostały publicznie otwarte i rozpoczął się etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. Dekret potwierdzający męczeństwo sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, kapłana archidiecezji katowickiej, papież Franciszek zatwierdził 28 listopada 2019 roku. Przyszły błogosławiony ma zostać ustanowiony patronem m.in. Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama