Być pokornym uczniem w szkole o. Maksymiliana, naśladując Niepokalaną

W Hermężach działa Instytut Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego. Założycielem Instytutu jest o. Luigi Maria Faccenda OFMCov – pokorny uczeń św. Maksymiliana.

W Hermężach działa Instytut Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego. Jest to instytut świecki. Tworzą go świeccy konsekrowani (misjonarki i misjonarze) oraz świeccy agregowani (wolontariusze). Razem stanowią duchową rodzinę.

Sam Instytut został założony w 1954 roku we Włoszech, w Bolonii. Jego założycielem był franciszkanin, kapłan z zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, o. Luigi Maria Faccenda OFMCov. Członkowie Instytutu opierają swoje życie w Kościele na duchowości maryjnej i misyjnej. Konkretnie opierają się na dziedzictwie św. Maksymiliana Marii Kolbego. Instytut Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego w 1992 roku zostaje ostatecznie uznany przez Kościół jako instytut świecki na prawie papieskim.

Członkowie Instytutu podkreślają, że duchowe doświadczenie o. Maksymiliana, oparte na całkowitym oddaniu się Niepokalanej, jest bogactwem, które pragną przyjmować, wcielać w codzienne życie i przekazywać dalej. Pragną pomagać innym poznać bliżej Maryję, pokochać Ją i naśladować.

Sam ojciec Luigi był mocno zafascynowany osobą św. Maksymiliana. W maju 1995 roku, podczas konferencji, powiedział: „Myślę, że spotkałem ojca Kolbego; i wdałem się w osobiste i głębokie rozmowy z jego błogosławionym duchem, analizując, medytując i kontemplując najbardziej znaczące epizody z jego życia. Zrozumiałem w ten sposób, że jego duchowe dziedzictwo to dziedzictwo bez granic. Całkowite poświęcenie się Niepokalanej, którym on żył i które propagował, jest prawdziwą duchowością. Bez wątpienia jest to spuścizna bardzo wymagająca, ponieważ chodzi tu o naśladowanie tego, który nam ją zostawił”.

O. Luigi czuł się pokornym uczniem w szkole o. Maksymiliana. „Uwierzyłem w niego od pierwszych dni, gdy wbrew wszelkim pragnieniom i przewidywaniom zostało mi powierzona jego Milicja Niepokalanej (MI). Uwierzyłem w jego świętość i w jego miłość, w jego przesłanie i w jego doktrynę, także w zmienności zdarzeń. Uwierzyłem w niego i w jego MI, ale nie przypuszczałem, że tak szybko będę uczestniczyć w jego „tryumfie”. W tych dniach wszyscy mówią o nim, o człowieku, który pośród okropieństw wojny potrafił, płacąc za to swoją osobą, nieść wysoko przesłanie miłości. Możemy podziwiać go jako teologa, jako dziennikarza, jako wynalazcę i człowieka czynu, ale zdobywa nas i pociąga przede wszystkim swoją świętością i swoim wielkim nabożeństwem do Maryi” – pisze Założyciel Instytutu.

Misyjny ideał o. Luigi stał się rzeczywistością, kiedy z korzeni duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego i z samego serca o. Faccendy zrodził się Instytut, i kiedy misjonarki po niewielu latach od założenia Instytutu przekroczyły oceany i kontynenty. O. Luigi wiedział, że Maryja uczy przeżywania życia w pokorze. Sam był człowiekiem pokornym i zapragnął, aby członkowie Instytutu tacy byli. Pokorni i odznaczający się wielkim nabożeństwem do Niepokalanej. W Hermężach czuć ducha o. Kolbego. Tam czuć zachwyt Niepokalaną. I ten zachwyt podawany jest dalej.

źródło: misjonarkikolbe.org; zyciezakonne.pl


Materiał powstał w ramach projektu „Polska energia zmienia świat” dzięki wsparciu Partnerów: Fundacji PGE, Fundacji PZU, dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Narodowego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Funduszu Patriotycznego oraz Sponsorów ENEA S.A. , KGHM Polska Miedź. Mecenasem Projektu jest Tauron Wytwarzanie S.A. Partnerem medialnym jest telewizja EWTN.

« 1 »

reklama

reklama

reklama