reklama

Co Pismo Święte mówi o małżeństwie? Inspirujące cytaty o miłości i wierności

Każdy z nas nosi w sobie naturalną potrzebę bycia kochanym. Do tej miłości jesteśmy uzdolnieni przez samego Chrystusa. W Księdze Rodzaju jest napisane: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”.

Św. Augustyn mówił: „Jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym miejscu”. 

W małżeństwie potrzebna jest wspólna hierarchia wartości, w której najważniejszy jest Pan Bóg. Budowanie relacji na tym fundamencie jest podstawą do wspólnej przyszłości. Takie małżeństwo jest możliwe tylko wówczas, kiedy jego źródłem będzie prawdziwa miłość, a małżonkowie będą czerpać ją „z góry”. Jak to robić? Na przykład szukając podpowiedzi w Piśmie Świętym.

Życie przykazaniami  

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (Rz 12,2).

Ten werset Listu do Rzymian przypomina, że życie nie może opierać się na zasadach dzisiejszego świata, w którym hołduje się takie wartości jak pieniądz, władza czy wolność. W relacji z drugim człowiekiem trzeba kierować się Słowem Bożym, a każde decyzje podejmować w zgodzie z Nim. 

Strzeż wierności

Pismo Święte wiele mówi nam o cudzołóstwie, ponieważ powoduje ono wiele bólu.

„Lecz kto cudzołoży, ten jest niemądry: na własną zgubę to czyni” (Prz 6,32). 

Ten fragment mówi, że cudzołóstwo nie tylko krzywdzi osobę zdradzoną, ale przede wszystkim odbija swoje piętno na osobie zdradzającej. Powoduje wielką szkodę w życiu osobistym, ale również i duchowym. 

„A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28).

W tym fragmencie Jezus pokazuje, że już sam wzrok i nieczyste wyobrażenia o innej osobie niż współmałżonek, wprawiają nas w grzech.

Jak najdalej od własnego egoizmu

„Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!” (1 Kor 16,14).

Gdyby każde nasze słowo i zachowanie wypowiedziane do drugiej połówki byłoby motywowane miłością, nie padłoby wiele przykrych słów i nie byłoby tylu kłótni wynikających z egoizmu. Wyrozumiałość, kompromis i przebaczenie są kluczem do dojrzałej miłości.

Nigdy nie trać nadziei

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą” (1 Kor 13,4).

To tylko jeden krótki fragment, ale jest w nim zawarta kwintesencja małżeńskiej miłości i tego, jacy powinniśmy być w stosunku do żony czy męża. W małżeństwie powinniśmy pragnąć przede wszystkim dobra dla drugiego.

Źródło: michalici.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao